Vi vet nå meglingsdato mellom Fellesforbundet og Sjømat Norge, men vet enda ikke hvem eller hvor mange som tas ut i en eventuell streik.

Har satt meglingsdato for havbruksstreik

For første gang kan det bli streik i havbruksnæringen etter brudd i forhandlingene mellom Sjømat Norge og Fellesforbundet. Nå er datoen for megling satt.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke skrev Kyst.no om det som kan bli den første streiken i havbruksnæringens historie.

Som kjent ble det brudd i forhandlingene mellom Sjømat Norge og Fellesforbundet vedrørende Havbruksoverenskomsten etter forhandlinger den 22.–24. mai. Oppgjøret går nå til megling og datoen for dette er bekreftet for 13. og 14. juni. 

– Både Sjømat Norge og Fellesforbundet er innstilt på å finne en løsning i saken og unngå konflikt, skriver Sjømat Norge i en pressemelding.

Hvem skal streike?

Det er ikke avklart hvor mange som eventuelt tas ut i streik, men plassoppsigelse-antallet er på 3023 medlemmer. Det er bare potensialet for hvor mange som kan bli tatt ut i streik. Når man nærmer seg megling, vil det komme et nytt tall på antall plassfratredelser, som reflekterer antallet som eventuelt tas ut i streik i første omgang.

Antallet plassfratredelser kommer normalt sett fire dager før fristens utløp. Man kan derfor anta at denne listen blir offentliggjort mandag 10. juni. Da vil man også få vite hvilke bedrifter som blir tatt ut til en eventuell streik.

Sjømat Norge informerer i pressemeldingen om at bedrifter som tas ut i streik har anledning til å søke om dispensasjon fra streiken, men det da skal foreligge svært gode grunner for dette.

– Vi minner om at terskelen for å innvilge dispensasjon er høy, det må foreligge fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer.

Dersom arbeidstakere ikke kan sysselsettes som følge av streik i egen bedrift, må det gis et betinget permitteringsvarsel med 14 dagers frist.