Ansatte fra Lerøy, Mowi og Grieg er blant medlemmene som potensielt tas ut i streik fra lørdag.

Disse kan bli tatt ut i streik

Se liste over hvilke havbruksselskaper som kan bli tatt ut i streik

Publisert

Fellesforbundet har i dag krevd brudd i den frivillige meklingen med Sjømat Norge på Havbruksoverenskomsten. Partene har frem til nå vært i mekling etter at de brøt forhandlingene fredag 24. mai. Fellesforbundet ba da om Riksmeklerens hjelp grunnet stor avtand og lite bevegelse i forhandlingene.

Riksmekleren har nå innkalt partene til tvungen mekling med oppstart torsdag 13. juni. Fristen for tvungen mekling går ut fredag 14. juni ved midnatt. 

Forhandlingene rundt «Havbruksovernskomsten» gjelder for 3023 medlemmer innenfor verdikjeden helt frem til fisken er ute av merden, som eksempelvis røktere, ansatte på sjøanlegg og settefiskanlegg.

- Skal ha penger i lomma

Tidligere har forhandlingsleder Christian Justnes fortalt Kyst.no hva kravene fra medlemmene er.

– Vi har flere krav. Noe er knyttet til bestemmelser om beredskapsvakter. At medlemmene skal ha mer forutsigbarhet over fritiden sin, og kompensasjon for den tiden de er i beredskapsvakt. Vi løfter også noen krav til arbeidsforhold. Vi ønsker en slutt på alenearbeid og krever at man skal være minst to på jobben, blant annet av HMS-hensyn. 

Christian Justnes er klar for streik, men bare om de må.

– Så er det de økonomiske kravene og det er her det er størst avstand mellom partene i forhandlingene, la han til.

Fellesforbundet sine nettsider sier Justnes at han er innstilt på at meklingen kan bli krevende, men understreker at målet er å komme til enighet med Sjømat Norge.

– Vår delegasjon var enstemmig da vi bestemte oss for å bryte forhandlingene med Sjømat Norge. Hovedårsaken var det økonomiske tilbudet vi ble møtt med, og det vet arbeidsgiverne godt. Jeg har derfor en klar forventning om at vi nå møter en annen holdning, hvor frontfagsmodellen legges til grunn, og hvor en tilstrekkelig del av ramma garanteres gjennom sentrale tillegg. Våre medlemmer skal ha penger i lomma, sier Justnes. 

Fellesforbundet har varslet hvilke bedrifter som vil omfattes av en eventuell konflikt. Varselet innebærer at 227 arbeidstakere i 20 bedrifter kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Disse kan bli tatt ut i streik

BedriftAntall medlemmer
Sjøtroll Havbruk AS avd Bekkjarvika11
Lerøy Vest avd Storebø6
Lerøy Midt AS avd Hitra14
Lerøy Aurora AS avd Karlsøy24
Salmar Farming AS avd Revsnes28
Salmar Farming AS avd Smøla15
Salmar Farming AS avd Troms13
Nordlaks Oppdrett AS13
Mowi avd Ulvan6
Mowi avd Vågsøy3
Mowi avd 40 Stadt3
Mowi avd Fiskå1
Mowi avd Matfisk Bremanger1
Mowi avd Jøkelfjord32
Mowi avd Matfisk Salten3
Mowi avd Gildeskål3
Mowi avd matfisk Dønna3
Mowi avd Tjongsfjorden1
Vega Sjøfarm18
Grieg Seafood Finnmark AS avd Oppdrettsanlegg29

Kilde: Fellesforbundet