Fôrspill. Foto: Pablo Sanchez, NINA
Fôrspill. Foto: Pablo Sanchez, NINA

Utnyttelse av biologisk materiale og næringssalter fra havbruk

Sintef arrangerte rett før sommeren en arbeidsmøte relatert til det FHF-finansierte prosjektet "Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk"

Publisert