Triploid laks. Foto: Kåre Storsæter, Havforskningsinstituttet.
Triploid laks. Foto: Kåre Storsæter, Havforskningsinstituttet.

Triploid laks egner seg best ved lave temperaturer

Både postsmolt og voksne triploider presterer bedre enn diploider ved lave temperaturer og dårligere ved høye. Det er noen av konklusjonene fra et avsluttet FHF-prosjekt om triploid laks.

Publisert

Triploidisering er en metode for å produsere steril laks. Et avsluttet FHF prosjekt har gitt ny, sentral kunnskap om produksjon av triploid laks, med direkte nytteverdi blant annet for bedriftene som skal benytte  triploid laks i “grønne tillatelser”, eller i andre sammenhenger.

Prosjektet ble finansiert av FHF gjennom Havbruksprogrammet i Forskningsrådet, og har bidratt med viktig kunnskap om triploid laks sammenlignet med diploid. Det er vist at genreguleringen i triploid laks er kompleks, og ulik i ulike typer vev i laksen.

- Både postsmolt og voksne triploider presterer bedre enn diploider ved lave temperaturer og dårligere ved høye. Lik eller bedre prestasjon av triploider ved lave temperaturer kan gjøre dem aktuelle både i områder med moderate maksimumstemperaturer, og også i lukkede gjennomstrømningsanlegg med tilstrekkelig oksygennivå hele året, konkluderer FHF.

Økt vekst hos postsmolt og voksen laks ved lavere temperaturer kan utnyttes av næringen for å få raskere produksjon i områder der temperaturen er gunstig for slik produksjon, men også i lukkede anlegg som henter kjøligere dypvann om sommeren.

Utfordringer

Samtidig viser resultatene at produksjon av triploid laks ikke er “rett frem”, muligheten for feil som kan gi deformiteter, katarakt eller dårlig vekstmessig prestasjon virker større enn ved produksjon av vanlig diploid laks.

I forsøket fikk man et større utbrudd av katarakt I ferskvannsfasen hos grupper som gikk på 16 grader. Men man så at de som fikk en diett der aminosyren histidin ble gitt i høy dose, fikk lave alvorlighetsgrad.

- For god prestasjon hos triploider er det viktig med god tilgang på histidin for å unngå katarakt. For tilfredsstillende beinbygning er det viktig at tilgjengelig fosfor i fôret er høyt nok, særlig perioden mellom 3 og 10 gram ser ut til å være kritisk.

- Disse resultatene viser at det ser ut til å være mulig å produsere triploid laks med like godt resultat som vanlig diploid laks, men det er viktig at produksjonen tilpasses denne laksen sine spesielle behov gjennom hele livssyklus, sier Kjell Maroni, fagsjef i FHF som har fulgt prosjektet.