Prosjektet har pågått siden 2016, og det er gjort tester i karforsøk, i fullskala feltforsøk i sjø samt i ulike konsepter innen settefisk som så er fulgt frem til slakt ifølge FHF. Foto: FHF.
Prosjektet har pågått siden 2016, og det er gjort tester i karforsøk, i fullskala feltforsøk i sjø samt i ulike konsepter innen settefisk som så er fulgt frem til slakt ifølge FHF. Foto: FHF.

Dette kan påvirke fargen på oppdrettslaks

Et nytt FHF-prosjekt viser at fôrets sammensetning, stress og temperatur – alle kan være med å påvirke innfarging av laksemuskel.

Publisert

FHF opplyser på sine nettsider at de er i gang med et nytt prosjekt der de fant ut at fôrets sammensetting påvirker fordøyelighet og opptak av astaxanthin i laks.

- Det har de seinere år blitt stadig vanskeligere å oppnå en tilstrekkelig god innfarging i filet i norsk lakseproduksjon, selv om fôret tilsettes nesten dobbelt så mye astaxanthin som tidligere. Det har vært flere hypoteser til hvorfor det er slik, og Nofima, med prosjektleder Trine Ytrestøyl har i et FHF-prosjekt testet noen av disse, skriver kommunikasjonsrådgiver ved FHF Maja Bævre-Jensen.

Astaxanthin er et pigment som gir rødfarge til laksefileten. I tillegg er astaxanthin en kraftig antioksidant som er vist å ha positive effekter på kroppens forsvar mot stress og sykdom i pattedyr. Hverken laks eller andre dyr kan lage astaxanthin selv. I havet vil alger som lager astaxanthin bli spist av krepsdyr, som igjen blir spist av fisk, for eksempel laks. I oppdrett må det derfor tilsettes fargestoff i fôret til laksen.

Kan bidra til bedre kvalitet

I prosjektet ble det testet i alt åtte ulike dietter, som varierte i innhold av marine råvarer. Det ble tilsatt ekstra fosfolipid til fôr med lavt innhold av fiskemel og olje for å se hvordan det påvirket pigmentering. I tillegg til ulike dietter er andre faktorer testet slik som lysstyring i settefiskfasen, stress og temperatur for å se om disse påvirket pigmenteringen i laks.

- For næringen er det viktig å skjønne mekanismene bak problemene med redusert farge i filet. Markedet ønsker en pigmentert laks, og resultatene fra dette prosjektet vil kunne bidra til å utvikle fôrkonsept for optimal innfarging under ulike miljøbetingelser samt å utvikle pigmenteringsstrategier for nye produksjonsmetoder. Denne målsettingen sammenfaller med FHFs prioriteringer innen kvalitet laksefisk, skriver Bævre-Jensen.

Prosjektet har pågått siden 2016, og det er gjort tester i karforsøk, i fullskala feltforsøk i sjø samt i ulike konsepter innen settefisk som så er fulgt frem til slakt.

Fosfolipider er viktig 

Resultatene fra prosjektet har dokumentert at fôrets sammensetning har betydning for opptak og omsetning av astaxanthin i laks, og at det er et samspill med temperatur. Det ble vist at fosfolipid er viktig for opptak av astaxanthin i tarmen. I lavmarine dietter var det helt avgjørende å tilsette marine fosfolipider for å sikre normal fordøyelighet av fett og astaxantin. Selv om høymarine dietter så ut til å ha et normalt opptak av fett og astaxanthin så var det ikke i disse diettene innfarging av muskel var størst. Det var i gruppene som hadde gått på lavmarin diett tilsatt fosfolipid i form av soya lecithin. Det ser ut til at fôrets sammensetning påvirker om astaxanthinet går til muskel eller brytes ned i lever først.

Temperatur har betydning

Det var mer effektiv deponering av astaxanthin ved 6°C i laksemuskel sammenlignet med ved 12°C. Ved 6°C var det også en positiv effekt på muskel pigmentering av å bruke fiskeolje i fôret sammenlignet med å bruke planteoljer. Denne effekten av fiskeolje var ikke synlig ved 12°C.

Stresset laks trenger mer astaxanthin

Prosjektet har også vist at stress øker omsetning av astaxanthin. For laks under kommersielle betingelser med mange avlusinger og sykdomsutbrudd synes ikke 50 ppm astaxanthin i fôret å være tilstrekkelig til å nå 6 mg astaxanthin per kg i filet.

Ingen forskjeller i innfarging mellom ulike settefisk produksjonsformer ved slakt.

Laks som fikk ulike lysregimer i settefiskperioden og ble satt ut i sjø ved ulik størrelse hadde tidlig i sjøfasen ulik pigmentering, men ved slakt var det ikke lenger effekter av produksjonsregime.

Les mer om prosjektet på FHF sine nettsider.