Nofima og Kontali Analyse kan slår nå fast at kostnadene har fortsatt å øke, som de tidligere varslet til Norsk Fiskeoppdrett. Foto: Ole Andreas Drønen

Kostnadstoppen var ikke nådd

Ny rapport som tar for seg årlige kostnadsdrivere i lakseoppdrett, spådde i fjor at kostnadstoppen trolig var nådd. Det stemte ikke.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I Norsk Fiskeoppdrett sitt ekspertnummer 3, anslo allerede Nofima og Kontali Analyse da at kostnadstoppen ikke var nådd. Les saken her.

Det viser seg at analysene deres stemte, og de fastslår nå i sin nye rapport at kostnadene har steget med 5 % fra 2016 til 2017. Fôrkostnadene går ned, mens andre driftskostnader øker, en indikasjon på vedvarende utfordringer med lus, i følge rapporten.

I Norsk Fiskeoppdrett sitt ekspertnummer 3, ble det klart at kostnadstoppen ikke var nådd. Rapporten til Nofima og Kontali Analyse er nå offentliggjort.

Både smoltkostnader og avskrivninger har økt mye de siste årene. Smoltkostnadene drives blant annet av overgang til større smolt og investeringer i RAS-anlegg. Økningene i avskrivningene henger naturlig nok sammen med økte investeringer i næringen, både i matfiskoppdrett og i verdikjeden for øvrig, slår rapporten fast.

Les hele rapporten her.

Det er Nofima og Kontali Analyse AS, som på oppdrag fra FHF lager årlige sammenstillinger over kostnadsdriverne i lakseoppdrett. Rapporten som kommer ut årlig tar også for seg drivkreftene bak kostnadsutviklingen og er derfor et godt verktøy for næringen og andre med interesser i industrien.

I tidligere analyser ble det vist at kostnadsutviklingen i norsk oppdrettsnæring har vært større enn i konkurrenters. Dette kan på sikt true konkurransekraften til norsk laksenæring. Det er dermed viktig å vite hva som driver kostnadene slik at oppdrettsselskapene får en bedre forståelse av hvor innovasjonsinnsatsen bør settes inn. Ettersom rapporten lages årlig kan den også brukes til å analysere hvor stor virkning implementering av nye FoU resultater og/eller teknologi har hatt.

Ler mer om prosjektet her.