I forsøket fann vi at lakselus hovudsakeleg førte til ein respons (immunologisk og sårtilheling) i huda rett under parasitten, men vi såg også nokon mindre endringar i huda til infisert fisk der det ikkje var lus. Det kan derfor tyde på at responsen hos laks mot lakselus i stor grad er lokal og ikkje i heile huda hos infisert fisk (systemisk respons).
I forsøket fann vi at lakselus hovudsakeleg førte til ein respons (immunologisk og sårtilheling) i huda rett under parasitten, men vi såg også nokon mindre endringar i huda til infisert fisk der det ikkje var lus. Det kan derfor tyde på at responsen hos laks mot lakselus i stor grad er lokal og ikkje i heile huda hos infisert fisk (systemisk respons).

Påverkar mengda lakselus, laksen sin respons mot parasitten?

I eit forsøk blei laks infisert med ulike doser lakselus for å undersøkje om det påverkar immun- og stressresponsen mot tre ulike stadium av lakselus. Om parasitten si evne til å smitte og overleve på fisken vart påverka av lusetettleiken på verten, blei også undersøkt.

Publisert

Artikkelen er skrevet av Postdoktor Mathias Stølen Ugelvik og forskar Sussie Dalvin, Havforskingsinstituttet.

Mengda lus per fisk ser har stor betydning for verten, parasitten og samspelet mellom dei. Det er difor gjennomført mange forsøk med ulike doser lakselus der ein har undersøkt fysiologiske effektar på laks, men få har undersøkt underliggjande molekylære prosessar. Ved Havforskingsinstituttet har vi i prosjektet Infest finansiert av Fiskeri og Havbruksnæringens forskingsfinansiering (FHF) gjennomført forsøk der vi infiserte laks med tre ulike doser lakselus for å undersøkje om det påverkar immun- og stressresponsen mot tre ulike stadium av lakselus (chalimi, pre-adult og adult). Vi undersøkte også om parasitten si evne til å smitte og overleve på fisken vart påverka av lusetettleiken på verten

Både vill- og oppdretta atlantisk laks er mottakeleg for smitte av lakselus. Førekomsten av lus varierer mykje over tid, mellom ulike områder og aukar med storleiken på fisken. I oppdrettsanlegg ser ein dessutan ofte at mengda lus på fisken aukar over tid om det ikkje vert utført avlusing, som skuldast at fisk som har vore lenge i sjøen har vore meir eksponert for lusesmitte. Sidan mengda lus per fisk variera er det viktig å få kunnskap om korleis laksen respondera mot parasitten ved ulike lusemengder.   

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP