Illustrasjonsfoto fra garnfiske ved Rubicon. Foto: Sintef.
Illustrasjonsfoto fra garnfiske ved Rubicon. Foto: Sintef.

Verdiskapingen innen havbruk knuser tallene til landbruket

Sintef melder at de utfra en fersk rapport gjennomført for FHF, har sammenlignet omsetningstall for landbruk og sjømat. Hver oppdretter skapte i snitt verdier for 3,15 millioner kroner, en fisker for 960.000 kroner, mens en jordbruker skapte verdier for 300.000 kroner.

Publisert

Rapporten er basert på tall fra 2013, som er de nyeste kvalitetssikrede tallene. Havbruk, fiskeri og landbruk er målt opp mot hverandre og det er størst forskjeller å finne mellom havbruk og jordbruk. Hver oppdretter skapte i snitt verdier for 3,15 millioner kroner, en fisker for 960.000 kroner, mens en jordbruker skapte verdier for 300.000 kroner.

Verdiskapingen fra næringene er vurdert som omsetningen etter at råvarekostnader og produskjonskostnader er trukket ifra. Sjømatnæringa, industri, fiskere og oppdrettere, hadde 25,8 milliarder i verdiskaping. Landbrukets, bønder og industri, verdiskaping var på 15,1 milliarder kroner.

Samlet omsetning innen produksjon av jordbruksvarer var i 2013 var 26,18 mrd. kroner når tilskudd til de ulke deler av næringen er trukket fra mens omsetningen for primærleddene i fiskerinæringen var på 61,1 mrd. kroner.