Illustrasjonsbilde av oppdrettsanlegg i Hordaland.
Illustrasjonsbilde av oppdrettsanlegg i Hordaland.

Utvikling av faglige læreverk for havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 10,0 millioner kroner for å få utviklet et eller flere faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

Publisert Sist oppdatert

FHF skriver at søkere kan være universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljøer og andre fagmiljøer med tilknytning til havbruksnæringen. 

De skriver i utlysingen at havbruksnæringen i Norge er i stadig utvikling. Fremtidens aktører i havbruksnæringen utdannes i dag, og det er stadig flere som velger utdanning på universitets-/høyskolenivå. Utdanningsinstitusjonene, særlig på høyere nivå, har en utfordring med at det er mangel på oppdaterte læreverk. 

De påpeker at hvis de tilbys oppdaterte læreverk, gjerne i form av nettbaserte / interaktive verktøy, øker sannsynligheten for de får med seg best mulig oppdatert kunnskap om næringen. 

Målsettingen med utlysningen er å utvikle ett eller flere faglige læreverk for bruk direkte i havbruks-næringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

Les mer på FHF sin nettside.