Morten Lund er ny fagsjef i FHF.

Han er ny fagsjef for havbruk i FHF

FHF har ansatt Morten Lund som ny fagsjef på havbruk, han kommer fra stilling som fiskehelserådgiver i Pure Salmon Tech.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) skriver på sin nettside at FoU-innsatsen innen havbruk er stor og det krever høy kompetanse i FHF for å forvalte næringens felles FoU-midler slik at de i størst mulig grad bidrar til verdiskaping og bærekraft i næringen. 

Fiskehelsefeltet er fagområdet med klart størst innsats, og et område som krever særskilt god kompetanse. Med ansettelsen av Morten Lund har FHF nå styrket denne kompetanse betydelig, noe som vil komme næringen til gode. Morten har en bred og tung kompetanse og erfaring. Han er veterinær og har en PhD på PRV1 (HSMB viruset), opplyser de.

Han har jobbet med med forebygging av infeksjonssykdommer og feltnær forskning i PatoGen, og han har arbeidet som forsker på  Veterinærinstituttet. 

Som fiskehelserådgiver i Pure Salmon Technology har han fått verdifull innsikt i hvordan design og drift av RAS-anlegg kan optimaliseres for å sikre best mulig fiskehelse og -velferd. 

- Med sin brede kompetanse vil Morten bli et viktig bidrag til FHFs arbeid med FoU for norsk sjømatnæring, melder FHF. 

Lund hadde sin første arbeidsdag i FHF 1. juni.