NorseAqua har jobbet aktivt med utvikling av den nye generasjonen av Midt-Norsk Ringen slik at den skal bli et godt verktøy for oppdretterne å flytte vann med. Her er illustrasjon av Midt-Norsk Ringen i en merd. llustrasjonsfoto: NorseAqua.

Dokumenterer effektene av nydesignet laksejacuzzi

Midt-Norsk Ringen, eller laksejacuzzi, er en nyutviklet teknologi som bedrer vannmiljø i merden og på den måten er forebyggende mot lakselus. I FHF-prosjektet hadde Måsøval Fiskeoppdrett, Midt-Norsk Havbruk og NorseAqua som mål å dokumentere effektene av ringen. Nå er rapporten snart klar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er AquaMedic AS som står for evaluering av prosjektet, forteller Martin Munkeby, produktutvikler i NorseAqua, til Kyst.no. Målet er blant annet å dokumentere effekten mot lusepåslag, effekt på innstrømming av overflatevann i merd, kartlegge biologiske fordeler og risikofaktorer, samt beregne økonomisk kost-nytte.

Midt-Norsk Ringen – en laksejacuzzi

  • Systemet har til hensikt å bedre vannmiljøet i merder med skjørt.
  • Er en form for mammutpumpe. Trykkluft blir blåst ned i en lufttilsetterring nede i merdene. Mengden luft til hver merd reguleres deretter av ventiler.
  • Luftboblene trekker med seg friskt vann fra dypet og bedrer vannmiljøet i øvre vannlag.
  • Dette gjør det mulig å beholde skjørtene på i perioder der kritiske oksygenforhold normalt ville tvunget lokaliteten til å fjerne eller heve skjørtene og risikere lusepåslag.
  • Utviklet og patentert av Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) etter en ide av daglig leder Frank Øren.
  • NorseAqua står for salg av løsningen, samt videreutvikling.

Siste fasen

Videre opplyser Munkeby til Kyst.no at det jobbes for fullt med rapporten.

- Jeg snakket med prosjektleder Paul J. Midtlyng, og han forteller at de jobber med den siste fasen med å beregne økonomisk og biologisk kost-nytte og finne ut uønskede effekter som eventuelt overskygger gevinster. Han forsikret meg at rapporten er klar snarlig, sier produktutvikleren.

Bedre oksygenforhold

Midt-Norsk Ringen er et fungerende patentert utstyr som allerede er i produksjon og salg. Ifølge Munkeby testes teknologien hos Midt-Norsk Havbruk og Måsøval Fiskeoppdrett, og utenom det brukes ringen på over 40 lokaliteter.

Martin Munkeby (t.h.), produktutvikler i NorseAqua, forteller at det er mange fordeler ved bruk av Midt-Norsk Ringen. Foto: Eystein Fiskum Hansvik.

En av de viktigste og mest interessante opplysninger som skal komme i rapporten er redegjørelse for hvilke effekter teknologien har på fiskehelse. Selv om rapporten er ikke offentliggjørt ennå, kan produktutvikleren allerede nå dele med oss noen observasjoner.

- Vi har lagt merke til at fisken står periodevis i luftstrømmen rundt stolpen, og vi spekulerer om fisken går inn i der for å trekke frisk luft når det er dårlig oksygen inn i merden. I tillegg har vi observert at den skrur seg ned i stolpen og så svømmer den opp og rundt stolpen.

Munkeby forteller at han er ganske trygg på at ringen har effekt knyttet til oksygen, og at ved dårlig oksygenforhold i merden kan ringen utjevne den.

Bekjemper alger

Munkeby sier at de har ellers mange hypoteser om effektene av laksejacuzzi som er framsatt av oppdrettere som bruker teknologien. Dette mener produktutvikleren er en av årsakene til at oppdrettere vil investere penger i teknologien.

Uavhengig av prosjektet har de blant annet registrert at man bruker tilsvarende løsninger for å bekjempe alger:

- Du kan flytte opp vannmassen som fortrenger alger i det øverste vannlaget. Jeg har sett at de bruker det i Skottland som en slags forsikring mot dødelighet av fisken knyttet til alger.

Dette er en nyutviklet Midt-Norsk Ringen som flytter 39% mer vann. Foto: NorseAqua.

Midt-Norsk plate?

Veien mellom den første utgaven av Midt-Norsk Ringen og den som er i bruk nå var omfattende, og Munkeby forteller at de har utviklet og testet hele syv prototyper.

- Vi har laget forskjellige versjoner og så har vi testet dem med strømmålinger i felt, evaluert på bakgrunn av det og utviklet nye prototyper. Strømmålinger kommer fra Årsetfjorden og Kyrøyan.

Det som er nytt er at hele utformingen er endret i forhold til originalen slik at den nyutviklede teknologien ligner ikke på en ring lenge.

- Du kan kalle det Midt-Norsk plate egentlig, men vi beholder navnet selvfølgelig. Det er en plate der luftdysene sin plassering og utforming er endret med hensyn på å gi mest mulig løft, samtidig som vi må tenke på risikoen i forhold til nitrogenovermetning.

Munkeby forteller videre at de har jobbet med å øke mengden flyttet vann pr. mengde trykkluft. Med samme luftmengde flytter den nye ringen 39% mer vann.

- Den største kostnaden for oppdretteren er trykkluft anlegg og energi. Vi jobber med å gi mer vannflyttingseffekt altså mer gevinst for samme kronen. Våre grove estimater indikerer at du kan bytte ut vannet i en 157m ca. hver åttende time med 550 l/min trykkluft med den nye ringen, sier han.

Avslutningsvis forteller Munkeby at tilbakemeldinger fra deres samarbeidspartner Lerøy var spesielt verdifulle og bidro til at ringen har blitt mer notsikker.