Smoltillustrasjon. Foto: Johan Wildhagen, Norges sjømatråd.

Nytt FHF-prosjekt: Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt

FHF lyser ut midler til finansiering av et 1-årig kartleggingsprosjekt på kunnskapskartlegging om produksjon av stor laksesmolt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Utsett av større laksesmolt (også omtalt som storsmolt eller postsmolt) har blitt en stadig vanligere produksjonsstrategi i laksenæringen og er et viktig utviklingstrekk som bla. kan bidra til bedret fiskehelse og robusthet.

Som følge av dette har næringen opparbeidet betydelig erfaringsbasert kunnskap om produksjon av storsmolt/ postsmolt. I tillegg er det publisert en rekke artikler på fagfeltet i vitenskapelige tidsskrifter. FHF mener det vil ha stor verdi å få samlet denne kunnskapen, samt å forsøke å trekke en samlet lærdom ut av det. Derfor lyser FHF nå ut et prosjekt som skal adressere nettopp det, opplyser de i en pressemelding. 

Både erfaringsbasert og publisert /litterær kunnskap skal kartlegges og prosjektet skal avdekke åpenbare kunnskapsbehov og gi anbefalinger om beste praksis.

Hele utlysningen finner du her.