Smoltillustrasjon. Foto: Johan Wildhagen, Norges sjømatråd.

Nytt FHF-prosjekt: Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt

FHF lyser ut midler til finansiering av et 1-årig kartleggingsprosjekt på kunnskapskartlegging om produksjon av stor laksesmolt.

Publisert Sist oppdatert

Utsett av større laksesmolt (også omtalt som storsmolt eller postsmolt) har blitt en stadig vanligere produksjonsstrategi i laksenæringen og er et viktig utviklingstrekk som bla. kan bidra til bedret fiskehelse og robusthet.

Som følge av dette har næringen opparbeidet betydelig erfaringsbasert kunnskap om produksjon av storsmolt/ postsmolt. I tillegg er det publisert en rekke artikler på fagfeltet i vitenskapelige tidsskrifter. FHF mener det vil ha stor verdi å få samlet denne kunnskapen, samt å forsøke å trekke en samlet lærdom ut av det. Derfor lyser FHF nå ut et prosjekt som skal adressere nettopp det, opplyser de i en pressemelding. 

Både erfaringsbasert og publisert /litterær kunnskap skal kartlegges og prosjektet skal avdekke åpenbare kunnskapsbehov og gi anbefalinger om beste praksis.

Hele utlysningen finner du her.