FHI melder at røkt laks og ørret er mistenkt som smittekilde.

Røkt laks og ørret kan være kilde til listeriautbrudd

FHI melder på sine nettsider at fire personer er smittet av listeriose.

Alle de fire personene, tre kvinner og en mann, ble syke i juni i år og har vært innlagte på sykehus. Alle er nå friske eller på bedringens vei. De er i alderen 50–80 år og bosatt i Viken (2), Vestland og Oslo.

FHI melder at røkt laks og ørret er mistenkt som smittekilde.

Det er påvist listeriabakterier med lik genetisk profil i prøver fra alle personene, noe som tyder på en felles smittekjelde.

- Personer med nedsatt immunforsvar, eldre med svekket allmenntilstand og gravide bør være oppmerksomme på matprodukter som kan gi risiko for listeriose, opplyser FHI.

Dette er for eksempel røkt laks, rakt og gravet fisk og myke modningsoster.

- De fleste kan spise matvarer som inneholder Listeria-bakterien utan å bli alvorlig syke, men utsatte personar tåler mindre av bakterien, ifølge FHI.