Firda Sjøfarm kjøper en Certus merd av FiiZK. Foto: FiiZK.

Firda investerer i lukket merd fra FiiZK

Firda Sjøfarmer og FiiZK har inngått avtale om leveranse av en lukket merd av typen Certus 15000, med opsjon på ytterligere tre stykk.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet opplyser at den første avtalen for lukket anlegg i 2022 er i boks.

Certus 15000 merden skal være klar for oppstart og produksjon av postsmolt høsten 2022. Firda planlegger to utsett per år, og ønsker å ta fisken fra 150 g til ca 1 kg i lukkede merder, før denne flyttes videre for å oppnå slaktevekt i åpne merder.

- FiiZK er svært fornøyd med avtalen med Firda Sjøfarmer, og vi er allerede godt i gang med prosjektet, forteller salgssjef for lukkede anlegg i FiiZK,  Magnus Stendal.

Redusere tid i åpen sjø

Nicolai Berg-Arnesen, konserndirektør for oppdrett i Firda Seafood Group AS sier de ser frem til å prøve dette systemet og mener denne produksjonsformen kan bidra til å redusere oppholdstiden i åpne merder, og dermed redusere perioden fisken eksponeres for lus.

- Samlet sett mener vi dette vil bedre fiskevelferden, redusere antallet avlusinger i produksjonssyklusen og slik også redusere næringens fotavtrykk. Det ville imidlertid vært til stor hjelp om myndighetene la til rette for produsenter som ønsker å ta slike løsninger bruk, gjennom å kompensere med økt MTB slik at miljøtiltak som dette lar seg gjennomføre.

Han mener videre det ville styrket næringens bærekraft og bidratt til å fremme fiskevelferden samtidig som man beholder konkurransefortrinnet  i norske oppdrettsnæring og arbeidsplasser på kysten. 

Modellen Certus 15000 er en spesialkonstruert stiv stålflytekrage som ifølge FiiZK sørger for riktig oppdrift i anlegget, og fungerer som en trygg og god arbeidsplattform for driftsoperatør. Den har en kraftig industriell PVC-duk lukker produksjonsvolumet, og fire uavhengige sjøvannsinntak henter rikelige mengder vann fra under lusebeltet og setter det i strøm i merden.

Merdmiljøet kontrolleres og dokumenteres kontinuerlig gjennom et sensornettverk. Oksygen tilsettes automatisk ved behov. Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift, overvåkning og nødvending alarmering.