– Mekanisk avlusing fungerer godt og er svært skånsom for fisken, melder produksjonssjef John-Ove Sinkaberg. I 2015 renset SinkabergHansen AS totalt 50.000 tonn laks via SkaMik. Foto: SinkabergHansen.

Slik unngikk Sinkaberg-Hansen tvungen luseslakt

- Selskapets strategi, egen beredskap og bra kapasitet på verktøy som virker. Her ligger trolig flere gode svar for kontroll med luseutfordringen, mener daglig leder Finn Sinkaberg i Sinkaberg Hansen. Han ser også at kombinasjonen strategi og materiell i tillegg fordrer mye arbeid. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tross en generelt meget krevende situasjon, noterte SinkabergHansen driftsåret 2015 rimelig god kontroll rundt påslag og utvikling av lus på egen produksjonsfisk. Selskapet unngikk pålagt uttak av laks grunnet for høye lusenivå. Det gjør at eget slakteri kjører etter planen, og at bedriften har unngått permittering ved fabrikken på Marøya.

– Resultatet kom ikke tilfeldig av seg selv. Vi har tenkt beredskap og fulgt opp nye driftsplaner og investeringer for å holde kontroll i størst mulig grad, sier Finn Sinkaberg.

Selskapet har valgt en aktiv rolle for å utvikle både verktøy og driftsplaner som kan avhjelpe miljøutfordringene.

Bedriften vil i det kommende året gjerne satse på å kjøre mekanisk avlusing i så tidlig fase av påslag som mulig. I midten produksjonssjef matfisk John-Ove Sinkaberg, til høyre kvalitetssjef Kari Lervik i konsernet. Foto: Tom Lysø.

Skamik fungerer godt

Selskapet har løpende tatt i bruk materiell og rensefisk som kan redusere påslag, samt at vært aktiv pådriver og medspiller for ny teknologi – eksempelvis dypvannsfôring som per i dag testes og utvikles av AKVA group; det i samarbeid med lokale Nærøysund Aquaservice.

Videre har bedriften engasjert seg i løsningen mekanisk avlusing. Det med omfattende investering og bruk av materiell fra en annen aktør på Namdalskysten SkaMik.

Erfaringen rundt Skamik er at løsningen fungerer meget godt. Aller best når spylingen settes inn i tidlig fase, på lave lusenivå. I 2015 renset SinkabergHansen 50.000 tonn av egen fisk mekanisk.

– Per i dag er Skamik driftssikkert, skånsomt og med høy kapasitet. Kombinert med god velferd, at ikke en eneste fisk blir skadet, er avgjørende for at vi ved enkelte lokaliteter har kunnet gjøre mekanisk avlusning i flere runder på forholdsvis kort tid. Vår erfaring er at laksen ikke preges av behandlingen og at fisken er på normalt næringsinntak like etter rensingen, sier produksjonssjef matfisk John-Ove Sinkaberg.

Skjermet utsett, materiell i bakhånd

Til Sinkaberg-Hansens strategi rundt vårgenerasjonen 2015 var samlet utsett i en godt skjermet lokalitet i Tosenfjorden, sør i Bindal. Da denne generasjonen i desember ble flyttet til tre påvekstlokaliteter sør for Vikna, var fisken så godt som lusefri uten noen form av foregående behandling gjennom sommeren og høsten.

– For inneværende vinter og vår har vi bygget kapasitet for å gjøre medikamentfri mekanisk avlusning i tidlig fase. Det for opprettholde best mulig kontroll ved eventuelle påslag. I vinter med lave temperaturer mot overflaten registrerer vi blant annet meget interessant endring i adferden på lokaliteter med dypvannsfôring i kombinasjon med lys: Fisken står gjerne meget lavt i vannsøylen, og kommer opp til utfôringen på rundt åtte meter for å hente næring. Dette er blant effektene som vi mener kan begrense mulig påslag av lus ut over vinteren, framholder John-Ove Sinkaberg.