Per Sandberg setter Mattilsynets vedtak til side. Foto: Therese Soltveit.
Per Sandberg setter Mattilsynets vedtak til side. Foto: Therese Soltveit.

NRS får sette ut triploid fisk

Nærings- og fiskeridepartementet har omgjort Mattilsynets vedtak om å nekte utsett av triploid (steril) fisk, og har gitt NRS Finnmark tillatelse til å sette ut til sammen 1,6 millioner triploide fisk. - Dette bidrar til å løfte frem en driftsmåte som kan være viktig når det gjelder miljø. Samtidig ivaretas fiskevelferden, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet har omgjort Mattilsynets regionkontors vedtak om å nekte utsett av triploid fisk på to lokaliteter i Finnmark.

- Omgjøringen skjer i første rekke fordi departementet og Mattilsynet har vurdert enkelte rettslige spørsmål ulikt. Både Mattilsynet og departementet er enige om at velferden til den triploide fiske skal ivaretas, og vedtaket innebærer på ingen måte at standarden for hva som er akseptabel fiskevelferd senkes, sier fiskeriministeren i en presemelding.

Ut i fra det vi vet i dag, er det fullt mulig å holde triploid fisk på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte – gitt at de riktige forutsetningene er tilstede. God fiskevelferd og -helse skal alltid ligge til grunn for produksjon av oppdrettsfisk. I tillegg til det alminnelige regelverket stilles det vilkår i vedtaket.

Regjeringen ønsker en fremtidsrettet oppdrettsnæring. Den triploide fisken skal produseres innenfor de grønne tillatelsene, som NRS Finnmark ble tildelt i tildelingsrunden 2013. -Utvikling av driftsmetoder som gjør det mulig å bruke steril fisk vil kunne bety at vi stopper muligheten for en genetisk påvirkning fra oppdrett på villaks dersom fisken rømmer. Dette vil være positivt for våre villfiskbestander, sier Sandberg.