Salmon Home no1. Foto: Nekton Havbruk.
Salmon Home no1. Foto: Nekton Havbruk.

- Ingen lakselus å se

For en drøy måned siden satte Nekton Havbruk inn 60 000 fisk i den lukkede merden «Salmon Home no.1». - Alt i alt så går det veldig bra i «laksehjemmet», oppsummerer daglig leder Rune Iversen, som allerede har resultater å fortelle om.

Publisert

"Laksehjemmet" ble satt ut på lokaliteten Gullklakken på Smøla i juni og etter måneder med testkjøringer, kom fisken i merden i midten av november.

- Fisken kom ganske raskt i spising etter utsett, og har vokst tilfredsstillende. Det er heller ingen lakselus å se, og lus telles ukentlig, opplyser Iversen.

Les også: Setter fisk i "laksehjemmet" på Smøla

Slik så det ut da forskalingen ble fjernet etter støpingen av "Salmon home no 1". Foto: Fishfarming Innovation.
Slik så det ut da forskalingen ble fjernet etter støpingen av "Salmon home no 1". Foto: Fishfarming Innovation.

Overvåker fisken nøye

Den lukkede merden er den første i sitt slag, og er prosjektert og bygget i samarbeid mellom oppdretter, utviklingsselskapet Fishfarming Innovation AS og produsent Betonmast AS.

Ifølge Iversen ser fisken nå veldig bra ut, og følges nøye opp av både Nofima og fiskehelsetjenesten Åkerblå. Nofima tar også hyppige målinger av vannkvalitet i tanken.

- Siden dette er ny teknologi så kreves det ekstra overvåkning på blant annet fiskevelferd. Her bruker vi vår veterinær Iris Jensen fra Åkerblå. Vi bruker en såkalt SWIM-modell som inneholder individbaserte velferdsindikatorer: kondisjonsfaktor, avmagring/taperfisk, ryggradsdeformasjon, smoltifisering, kjønnsmodning, grad av finne- og hudskader, og antall lakselus. Dette gjøres hver måned, forklarer Iversen til kyst.no.

Fisken testes også for PD-virus hver måned og det gjennomføres gjellescore ukentlig.

Les også-Laksehjemmet kan snu opp ned på lakseproduksjonen

Cirka 4 måneders produksjonstid

Pilottanken har en produksjonskapasitet på 60 000 smolt med en størrelse på 300-500 gram og er på 1000 kubikk. Dersom pilotfasen blir vellykket kan Fishfarming Innovation og Betonmast raskt utvikle tilsvarende tanker i full skala på opptil 5 000 kubikkmeter basert på erfaringene fra pilotmerden.

- Hvordan fungerer teknikken i merden?

- All teknikk og teknologi fungerer som vi har forventet. Vi har alle muligheter for blant annet å justere vannstrøm i tanken etter fiskens størrelse og behov. Oksygennivå reguleres automatisk etter valgt nivå. Dødfisk samles opp i bunn og tas enkelt opp uten bruk av pumping, her bruker vi overtrykket som er i tanken for å føre fisken til oppsamlingskum. Feces blir også konstant samlet opp i bunn og tatt ut av tanken.

- En godt trent fisk står bedre imot sykdommer. En sunn og sterk fisk, er en god fisk.

Les også: "Laksehjemmet" trygt i sjøen

Han forteller at det fremdeles er gode temperaturer for tilvekst, men at de også kan få lavere temperaturer i februar og mars.

- Fisken skal videre i ordinære merder i mars/april, og da forventer vi at den er 350-400 gram, legger han til.