Foto: Torkjell Ravndal; Icon Systems as
Foto: Torkjell Ravndal; Icon Systems as

Leverte 200 000 postsmolt fra fishGLOBE

Rett før påske leverte RyFish AS ca 200 000 postsmolt fra FishGLOBE 3.5K som er lokalisert i Lysefjorden.

Publisert

-  Vi er meget fornøyde med resultatene fra det første innsettet. Resultatene beviser at Fishglobe teknologien holder alt den har lovet og enda mer, sier Arne Berge, daglig leder i RyFish.

RyFish fikk levert ca 200 000 smolt i november/desember. Resultatene fra første innsett viser at fisken har hatt det bra i globen og har en vekst som er bedre enn forventet, skriver selskapet i en pressemelding.

- Selv om fisken i globen har gått i 7-9 grader sjøvann, har den hatt samme eller bedre vekstkurve enn tilsvarende fisk i landbaserte anlegg med 14 graders vann, skriver selskapet. 

- Gjennomsnittlig daglig utfôring har vært 1.2 %, med faktisk fôrfaktor på under 1. At vi får vekstrate høyere enn i landbaserte anlegg når vi har en snittemperatur på 8 grader i sjø, er fremragende, sier Berge. 

Nye 300 000 smolt inn

Fisken leveres til brønnbåt samtidig som globen blir hevet om lag ti meter. Dette gjøres gjennom en patentert løsning der globen blir trykksatt med et lite overtrykk. Dette medfører at vannet presses ned i globen og fisken glir da skånsomt ut gjennom et rør/slange i bunnen av globen og over til brønnbåten.

- Selve leveransen ble nøye overvåket og laksen holdt seg rolig under hele prosessen, så fiskevelferdsmessig er dette en meget god løsning, sier Arne Berge. 

Globen vil nå bli vasket og desinfisert før en ny leveranse på 300 000 smolt settes inn i siste halvdel av april.  

Større og bedre

Erfaringene fra første innsett i globen blir nå tatt inn i arbeidet med design og bygging av de neste prosjektene FishGLOBE 10K og FishGLOBE 30K som er på trappene.

- De vil være tre og ti ganger så store som postsmoltgloben som er i drift. Vi har fra perioden vi har driftet den første globen fått gode erfaringer både på teknologi og biologi. Vi gjør noen mindre utbedringer, men det viktigste er at vi leverer på det vi har lovet: Bedre fiskevelferd, bedre økonomi, bedre HMS for røkterne og oppsamling av slam, sier Tor Magne Madsen, salgssjef i FishGLOBE.