Delvis ja til FishGlobe. Foto: Fishglobe
Delvis ja til FishGlobe. Foto: Fishglobe

Fortsatt grønt lys for FishGlobe

Først kom FishGlobe inn under ordningen med utviklingstillatelser under tvil. Når har de fått grønt lys videre.

Publisert

Fiskeridirektoratet melder at de delvis har avslått FishGlobe AS sin søknad om tre utviklingstillatelser til konseptet «FishGLOBE V6».  

- Direktoratet vil gå videre med behandling av søknaden begrenset til 2 tillatelser på 780 tonn, skriver de.

I vurderingen til direktoratet har de trukket frem et anslag for fremtidige laksepriser, kombinert med deres vurdering av verdien av utviklingstillatelser, etter en eventuell konvertering og markedspris.

– I det foreliggende tilfellet vil dermed markedsverdien for to tillatelser være høyere enn investeringskostnadene i prosjektet, skriver de.

De legger til at etter deres beregninger vil gjennomføring av prosjektet med to tillatelser gi positiv netto nåverdi.

- Det er Fiskeridirektoratet sin vurdering at tildeling av to tillatelser vil gi søker høy risikoavlastning til prosjektet, konkluderer de.

Prosjektet

FishGLOBE er en globeformet, lukket, flytende produksjonsenhet for oppdrett av fisk. Enheten er helt lukket i toppen.

- Det er opplyst at flere prototyper i økende størrelse har blitt testet ut så langt, skriver direktoratet.

Opprinnelig vurderte Fiskeridirektoratet at søknaden fra FishGlobe AS under tvil falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser.