Den lukkede globen er bygget i polyetylen (PE) og har en diameter på 22 m, høyde på 18 m, et fiskevolum på 3500 kubikkmeter og kan romme 250 tonn laks. Foto: FishGLOBE.
Den lukkede globen er bygget i polyetylen (PE) og har en diameter på 22 m, høyde på 18 m, et fiskevolum på 3500 kubikkmeter og kan romme 250 tonn laks. Foto: FishGLOBE.

Postsmoltglobe blir en realitet

I dag åpnet FishFLOBE sin første postsmoltglobe som kan romme 250 tonn fisk.

Publisert

Det var over 150 gjester fra inn- og utland på den ofisielle åpning, kommer det fram i en pressemelding fra selskapet. FishGLOBE sin kunde er RyFish AS som nå får den første av totalt tre glober som skal inn som en del av FoU-konsesjonen RyFish har. Postsmoltgloben skal driftes av Grieg Seafood Rogaland.

Postsmoltglobe ble døpt av Nina Grieg i Lysefjorden. 

Postsmoltglobe ble døpt i dag, 20. august av Nina Grieg i Lysefjorden. Foto: FishGLOBE.
Postsmoltglobe ble døpt i dag, 20. august av Nina Grieg i Lysefjorden. Foto: FishGLOBE.

Stolt av jobben

Gründer Arne Berge har jobbet med å utvikle konseptet i flere år, og det er en stolt gründer som nå ser anlegget flyte utenfor Lysefjordsenteret ved Oanes i Lysefjorden. Postsmoltgloben setter en helt ny standard for lukket oppdrett i sjø. 

-  Globen er en flytende, lukket og helt autonom med integrert fôrflåte. Det betyr at alt teknisk utstyr som trengs for å drive globen er installert i fire tekniske rom i toppen av globen, sier gründer Arne Berge.

Setter ut 200 000 smolt

Den lukkede globen er bygget i Polyetylen (PE) og har en diameter på 22 m, høyde på 18 m, et fiskevolum på 3500 kubikkmeter og kan romme 250 tonn laks. 

- 200 000 smolt på 100 gram settes i anlegget i oktober, hvor de skal vokse til å bli én kilo fram til april 2020. Planen er å ha to produksjonssykluser i året i postsmoltgloben med årlige utsett i april og oktober, skriver selskapet.

Ifølge FisgGlobe vil postsmoltgloben også fungere som prototype for matfiskanlegget selskapet nå skal realisere gjennom utviklingstillatelsene. Før postsmoltgloben settes i full produksjon skal siste del av installasjonsarbeidet med tilhørende testing gjennomføres.

Dette arbeidet utføres av ICON Systems sammen med deres underleverandører.

Realiserer prosjektet med to tillatelser

I forrige uke meldte Fiskeridirektoratet at de går videre med behandling av to utviklingstillatelser til selskapets konsept «FishGLOBE V6». Oprinnelig har selskapet søkt om tre utviklingstillatelser til prosjektet.

- Vi hadde håpet på tre lisenser, men vil, så snart vi får svar, sette fullt trykk internt og hos våre samarbeidspartnere slik at prosjektet kan bli realisert så raskt som mulig basert på to utviklingstillatelser. Planen er å være ferdig med utviklingsarbeidet og prosjekteringen slik at byggingen av selve matfiskgloben kan starte i siste halvår av 2020, sier daglig leder Tor Hellestøl avslutningsvis.