Delvis ja til FishGlobe. Foto: Fishglobe
Delvis ja til FishGlobe. Foto: Fishglobe

To tillatelser til Fishglobe

Fiskeridirektoratet har gitt Fishglobe tilsagn om to utviklingstillatelser på totalt 1560 tonn MTB.

Publisert Sist oppdatert

Fishglobe AS søkte 9 august 2017 om tre utviklingstillatelser for å utvikle konseptet FishGlobe V6. 

Fiskeridirektoratet etterspurte ytterligere opplysninger i e-post av 10 august 2019. Fishglobe AS oversendte opplysninger 25 februar 2019. Fiskeridirektoratet så et vedtak om delvis avslag på søknaden. Fiskeridirektoratet avslo søknaden for 1 av 3 omsøkte tillatelser, og opplyste at direktoratet ville gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til 2 tillatelser på 780 tonn. Vedtaket ble ikke påklaget. Det ble 3. oktober 2019 avholdt et møte mellom Fiskeridirektoratet og Fishglobe AS.

Konseptet

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk