I forrige uke satte engasjerte ildsjeler i gang arbeidet med å rydde opp etter «Tor», blant annet på Karmøy. Bildet er fra Sandvikjo på Halsnøy i Kvinnherad, der tre containere med søppel ble fylt til randen etter orkanen «Nina».
I forrige uke satte engasjerte ildsjeler i gang arbeidet med å rydde opp etter «Tor», blant annet på Karmøy. Bildet er fra Sandvikjo på Halsnøy i Kvinnherad, der tre containere med søppel ble fylt til randen etter orkanen «Nina».

Rydder opp etter «Tor»

Ekstremværet «Tor» feiet over store deler av landet forrige helg. Lyktestolper, garasjetak og småbåter ble revet med og spredd over store områder. Engasjerte ildsjeler er godt i gang med å rydde avfall og treplank fra overfylte strender, melder NTB.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ett eksempel på kystområder som ble rammet av «Tor» er Vest-Karmøy. Allerede mandag forrige uke ble det satt i gang rydding av søppel som hadde blitt blåst på land på strendene i området. Både engasjerte ildsjeler og representanter fra Friluftsrådet Vest deltok i ryddingen, melder NTB Info i en pressemelding.

Nasjonale myndigheter har et overordnet ansvar for håndtering av marint avfall. Dessverre har ikke lokale myndigheter alltid ressurser eller kompetanse til å møte sine forpliktelser. Avfall blir liggende på strendene og utgjør en potensiell risiko både for dyrelivet og for mennesker som ferdes i området.

Mer plast enn fisk

- Havet og kysten tilføres enorme mengder menneskeskapt avfall hvor en stor del er plast som tar lang tid å bryte ned. En ny rapport fra World Economic forum viser at hvis vi ikke handler nå så vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050, forteller Cecilie Lind, direktør for samfunnsansvar i Ragn-Sells som er en viktig samarbeidspartner for organisasjoner som Friluftsrådet Vest i arbeidet med å rydde strender og friluftsområder for marint avfall.

Den frivillige organisasjonen Hold Norge Rent har samarbeidet med Ragn-Sells siden 2012 for å sørge for en korrekt håndtering av avfallet. I løpet av våren vil det bli igangsatt flere ryddeaksjoner både på Karmøy og flere andre steder i landet. Den store ryddedugnaden når sin topp lørdag 7. mai på den årlige Strandryddedagen hvor det forventes over 20 000 frivillige strandryddere i aksjon.

- Vi koordinerer ryddeaksjoner over hele landet, sier Lise Gulbrandsen, daglig leder i Hold Norge Rent.

Hun oppfordrer også andre til å kontakte Ragn-Sells i områder hvor opprydningsarbeidet trenger kompetent bistand.

Manglende kompetanse

Vestlandet er særlig utsatt for marin forsøpling etter slike orkaner og uvær. Korrekt håndtering av avfallet er avgjørende for å sørge for minst mulig skade på naturen. Dessverre opplever flere at manglende kompetanse er en utfordring flere steder.

- Plast, trevirke, fiskeutstyr og miljøfarlig avfall blir liggende langs kysten over hele Norge. Lokal dugnadsånd og felles innsats må til i arbeidet for rene frilufts- og nærmiljøområder. Vi er avhengig av et godt samarbeid med aktører som Ragn-Sells i arbeidet for en felles visjon om rene og trygge naturområder, sier Gulbrandsen.