Fiskeridirektoratet, Havforskningen og Nifes har i dag utdaterte lokaler. Departementet ønsker også å hente ut synergier av å samlokalisere institusjonene.
Fiskeridirektoratet, Havforskningen og Nifes har i dag utdaterte lokaler. Departementet ønsker også å hente ut synergier av å samlokalisere institusjonene.

Stopper fisket etter leppefisk på Sørlandet

- Leppefiskkvoten på Sørlandet er beregnet oppfisket, skriver Fiskeridirektoratet.

Publisert

På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista er kvoten på 4 millioner leppefisk beregnet oppfisket, og fisket stoppes med virkning fra fredag 2. september kl. 20.00. Stopp i fisket etter leppefisk gjelder også fritidsfiskere.Fiskeridirektoratet minner om at all redskap må tas opp av sjøen og om plikten til å føre landings- og sluttseddel.

Innspillene Fiskeridirektoratet har mottatt viser til at det er mest hensiktsmessig å fortsette fisket til kvoten er oppfisket.

Nærmer seg stopp på Vestlandet

Endelig stopptidspunkt på Vestlandet vil bli kunngjort i god tid, men vi ber fiskerne allerede nå planlegge for opptak av redskapen.

Basert på dagens kunnskap ser vi for oss at fisket kan fortsette frem til fredag 9. september.