Fôrforsøket ble gjennomført ved en av lokalitetene til Nordlaks i Nord-Norge gjennom vinteren 21/22. Det ble i perioden tatt blodprøver, prøver av skinn og hjerte, samt registrering av sårscore.

Dokumentert færre sår og økt overlevelse med fôr skreddersydd for skinnhelse

Nye forsøksresultater fra fôrforsøk gjennomført ved Nordlaks-lokalitet i nord, viser gode resultater i kampen mot sårutfordringer. Fisken som fikk skinnhelsefôr hadde signifikant færre sår, mindre alvorlige sår og halvert dødelighet, melder Skretting.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver fôrprodusenten at de siste vintrene er det meldt om betydelige utfordringer knyttet til sår og redusert skinnhelse i havbruksnæringen. Skretting har i sitt utviklingsarbeid sett på hvordan ny og etablert kunnskap om fiskeskinn og fôringredienser kan hjelpe fisken i møte med disse utfordringene.

I vinter testet Skretting, sammen med Nordlaks, en ny fôrresept spisset for bedre skinnhelse. Resultatene fra forsøket viser gode resultater på dødelighet, sårscore og kvaliteten på fisken. Med bakgrunn i dette lanserer Skretting nå skinnhelsefôret, Armor. Et fôr som styrker skinnhelsen og bedrer fiskevelferden til laks på lave temperaturer, opplyser de.

Signifikant færre sår

Margunn Sandstad, fiskehelsebiolog og fagsjef fiskehelse i Skretting Norge.

Forsøket ble gjennomført ved en av lokalitetene til Nordlaks i Nord-Norge gjennom vinteren 21/22. Det ble i perioden tatt blodprøver, prøver av skinn og hjerte, samt registrering av sårscore. Resultatene påpeker de er tydelige, og fisk fôret med skinnhelsefôret, Armor, hadde signifikant færre sår og det var en signifikant reduksjon i fisk med store sår sammenlignet med kontrollgruppe.

- Samarbeidet med Nordlaks ga oss en unik mulighet ved at et nytt fôr ble testet og validert i felt. Det er da gledelig at resultatene viser halvert dødelighet i merdene og signifikante forskjeller på både store sår og fisk uten sår. Vi vet jo at det er en del sårutfordringer spesielt i nord, derfor er det oppløftende at vi har fått så gode resultater under utprøving i et kommersielt anlegg nettopp i nord, sier Margunn Sandstad, fiskehelsebiolog og fagsjef fiskehelse i Skretting Norge.

Formulert for bedre skinnhelse

I formulering av det nye skinnhelsefôret bruker Skretting etablert kunnskap om ernæring og sår i kombinasjon med ny kunnskap og nye funksjonelle ingredienser som har dokumentert effekt på sår. De utvalgte råvarene og komponentene i fôret har sammen en direkte påvirkning på fiskens skinnhelse og immunforsvar.

- Samtidig som vi styrker fiskens forsvar mot sårbakterier og støtter sårheling, har vi hatt en helhetlig tilnærming i utviklingen av Armor. Vi har hatt mange hypoteser og forslag, sparret med forskere om hvordan vi best kan støtte skinnhelse og fiskehelsen generelt. Resultatet ble en spennende og kompleks diett hvor vi øker nivået av omega-3 og vitaminer og mineral som har en kjent effekt på fiskens skinnhelse. Armor er spisset for å gi fisken bedre skinnhelse og fiskevelferd spesielt i vinterhalvåret, forteller Sandstad.