Daglig leder i Rådgivende biologer Geir Helge Johnsen(t.v) og CEO i Åkerblå Group Roger Sørensen.

Åkerblå Group AS kjøper 100 % av Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS og Åkerblå Group AS inngikk den 08.08.2022. avtale om at Åkerblå Group overtar alle aksjene i Rådgivende Biologer fra 1. september 2022.

Publisert Sist oppdatert

Adm. direktør i Åkerblå Group, Roger Sørensen, sier at dette er en stor dag for de to selskapene.

Om selskapene:

Rådgivende Biologer:

  • Rådgivende Biologer AS ble stiftet i juni 1987.
  • Bakgrunn for oppstart av selskapet var et behov for kompetanse på akvatiske økosystemer til blant annet utvikling av fiskeoppdrett.
  • I dag består Rådgivende Biologer av 40 ansatte og er et konsulentselskap innenfor miljøfag. Kontoret ligger i Bergen.

Åkerblå Group AS:

  • Åkerblå Group AS har hovedkontor på Frøya i Trøndelag fylke, og har 22 regionskontor langs kysten av Norge.
  • Selskapet driver innenfor området havhelse og hovedaktiviteten er innenfor fagfeltene fiskehelse, miljø og havdynamikk.
  • Selskapet har totalt 245 ansatte og ledes av Roger Sørensen.
  • Åkerblå Group AS har følgende eiere: Broodstock Capital 49%, Arild Kjerstad 31, 4 %, Asgeir Østvik 17,05 % og Roger Magne Sørensen 2,55 %.

- Sammen vil Åkerblå og Rådgivende Biologer kunne gi et enda bedre tilbud til oppdrettsnæringen i hele landet og møte de behov næringen har innenfor fagfeltene fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsmiljø, miljøfag og oppdrettsteknologi, forteller han i en pressemelding.

Denne avtalen mener han er både en god løsning for deres kunder og deres ansatte.

- Skal vi være gode bidragsytere til en bærekraftig utvikling i oppdrettsnæringen og andre havnæringer, er vi avhengige av mer spisset kompetanse og å kunne håndtere mer kompliserte problemstillinger. Åkerblå og Rådgivende Biologer vil sammen ha bedre forutsetninger for å møte dagens og morgendagens utfordringer enn om vi skulle fortsette hver for oss. Rådgivende Biologer og Åkerblå skal fortsatt bestå som egne selskaper, men det skal være et nært samarbeid hvor vi drar veksler på hverandres sterke sider til glede for oppdrettsnæringen og andre vi utfører oppdrag for, sier Sørensen.

Daglig leder Geir Helge Johnsen i Rådgivende Biologer sier denne avtalen gir dem mulighet til å levere et videre spekter av tjenester sammen med Åkerblå sitt nettverk av fagfolk fordelt på 22 kontorer i hele landet.

- Det innebærer en styrking av Rådgivende Biologer i et nasjonalt perspektiv og særlig vår felles posisjon i Vest-Norge. Selskapet har vokst mye de siste årene, noe som har gitt oss noen organisatoriske voksesmerter. Med støtte fra Åkerblå sin organisasjon med tyngde og erfaring på det administrative området, ser jeg fram til å være med å utvikle selskapet videre. Alle de tre eierne av Rådgivende Biologer blir med videre, og denne avtalen vil også styrke vårt arbeid mot øvrige oppdragsgivere utover oppdrettsnæringen, legger Johnsen til.

Begge selskap har de siste 20 årene etablert en faglig bredde for å kunne bidra til å belyse mange av de problemstillinger og utfordringer som oppdrettsnæringen har innen miljø og fiskehelse.