Ingebjørg Sævareid sine ambisjoner er å sette fiskevelferd på dagsorden, samt være en god faglig sparringspartner for Salmon Group sine aksjonærer. Foto: Salmon Group.

Vil være fiskens ambassadør

Ingebjørg Sævareid (36) har jobbet for samme leverandør i ti år, nå bytter hun side av bordet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ingebjørg Sævareid er utdannet fiskehelsebiolog ved UiB, og er en ny fagsjef innen fiskehelse og ernæring hos Salmon Group. Tidligere har hun vært ansatt hos MSD Animal Health der hun i løpet av ti år jobbet med alt fra utvikling av nye vaksiner, salg og markedsføring til teknisk oppfølging.

- Nå har jeg byttet side av bordet. Jeg kjenner godt en del av Salmon Group sine aksjonærer fra min tidligere jobb, og jeg synes det er skikkelig stas å få lov til å jobbe for en så flott, engasjert og framoverlent gjeng. Selv om enkeltmedlemmene i Salmon Group kanskje er små sammenlignet med de store selskapene, får de til utrolig spennende ting sammen, f.eks. deres mål om å gjøre næringen mer bærekraftig, forteller hun engasjert til Kyst.no.

Fiskevelferd er alltid overst på agendaen

Ifølge Sævareid selv blir hennes nye rolle i selskapet å være fiskens ambassadør. Hun er også opptatt av at det blir tatt hensyn til det biologiske i hele produksjonen.

- Hvilke ambisjoner har du fremover i selskapet?

- Jeg får en gyllen mulighet til å sette fiskevelferd helt overst på agendaen, og ønsker å være en god faglig sparringspartner for Salmon Group sine aksjonærer. Vi jobber også politisk og tverrfaglig med å bedre rammevilkårene for næringen, og da skal jeg være den som snakker til fordel for fisken for våre eiere, sier hun.

Sævareid har jobbet en knapp måned i den nye rollen, og sier at det har vært både morsomt og lærerikt. Allerede de første dagene har det vært mye å ta til seg.

- Den første uken var vi i gang med årets fôrforhandlinger, så læringskurven har vært bratt, poengterer hun.

Sykdomsforebygging i fokus

Den nye fagsjefen opplyser videre til Kyst.no at hun brenner for forebyggende fiskehelsearbeid, og vil være ansvarlig for å forhandle frem avtaler blant annet på vaksiner og genetikk.  

- Det å tenke sykdomsforebygging framfor behandling er viktig for å redusere fotavtrykket i miljøet og bedre fiskevelferden. Vi er heldige som jobber i en næring der det skjer enormt mye på teknologisiden både når det kommer til vaksineutvikling og genetikk.

Sævareid legger til at det er derfor helt essensielt med godt samarbeid mellom næringen og leverandørindustrien.

- Et godt eksempel på dette er vaksineutviklingen som har ført til nærmest et null forbruk av antibiotika, eller at man har funnet QTLer som gjør at sykdommer som for eksempel IPN nesten ikke er et problem i oppdrettsnæringen i dag.

- Havnet på riktig hylle

Helt siden Sævareid var liten har hun hatt tilknytning til sjøen, og et ønske om å ha en jobb med mulighet til å være mye ute.

- Det høres kanskje litt feil ut, men jeg har alltid hatt facsinasjon for parasitter, sier hun og ler.

Da 36-åringen gikk på universitetet begynte hun i utgangspunktet på biologi, men ramlet etter hvert over fiskehelsefagene som inngikk i profesjonsstudiet fiskehelse. Hun skryter veldig av studietilbud på UiB og UiT som har mange dyktige forelesere.

- Det har lenge vært en godt bevart hemmelighet, men de senere årene har søkertallene på studiet i fiskehelse gått opp, og flere har fått øynene opp for hvilken utrolig bra utdannelse dette er. Jeg havnet på riktig hylle, det er helt sikkert, sier hun avslutningsvis.