Fiskehelsebiologene er bekymret for å miste reseptretten. Departementet deler ikke denne bekymringen i like stor grad. Bildet viser blodprøvetaking av fisk. Foto: Kristoffer Berglund Andreassen.

Departementet tror de kan berolige fiskehelsebiologer

Helse- og omsorgsdeptartementet kan trolig berolige fiskehelsebiologene, dersom departementets tolkning av vedtaket fra EU-parlamentet stemmer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no skrev tirsdag sak om at fiskehelsebiologene nasjonalt er rystet etter at EU-parlamentet gjorde et vedtak som mange frykter kan frata norske fiskehelsebiologer retten til å skrive ut – ikke bare antibiotika til fisk - men også andre legemidler. Les mer om det her.

Kristoffer Berglund Andreassen, styreleder i Tekna Havbruk og Fiskehelse, mente at ut ifra ordlyden på vedtaket er den mest nærliggende tolkningen at det gjelder alle veterinærmedisinske preparater som rekvireres når det foreligger en diagnose. 

Forordningen er nå vedtatt av EU-parlamentet som har lagt ut den vedtatte versjonen på sine sider. Du kan lese den her.

- Det vil ikke nødvendigvis si hele reseptretten, men store deler av den og muligens mer enn bare antibiotika. Men igjen, dette er fremdeles uklart og én av mange grunner til at Helse- og omsorgsdepartementet må på banen, uttalte han til Kyst.no

Må diagnosen stilles av veterinær?

Elisabeth Johansen, senior kommunikasjonsrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, forteller nå til Kyst.no hvordan de har tolket vedtaket. Og det er litt annerledes enn Tekna.

- Artikkelen Kyst.no viser til tolkes dithen at det kan gis forskrivningsrett til fiskehelsebiologer nasjonalt. Men den forskrivningsretten kan i henhold til artikkelen ikke omfatte antibiotika. Den kan heller ikke omfatte legemidler til dyr hvor det er nødvendig at veterinær fastslår en diagnose, sier Johansen.

Det store spørsmålet som da melder seg er når er det er påkrevet at det er en veterinær som må stille diagnose?

- Vår fortolkning er at det ikke er nødvendig at veterinærer setter diagnose før fiskebiologer bruker legemidler i fiskenæringen, sier hun.

Forordningen må også formelt vedtas i Rådet i EU før det er endelig vedtatt. Dette gjøres trolig i løpet av november.

Departementet på banen

Styrelederen i Tekna Havbruk og Fiskehelse, Kristoffer Berglund Andreassen, sa i saken i går at de ønsker å komme til bunns i hva denne nye forordningen faktisk vil bety for norske fiskehelsebiologer. Han  etterlyste i den forbindelse tilbakemelding fra departementet på en henvendelse om møte for å få avklart dette.  Nå ser det ut som hans bønner er hørt.

- Departementet har for øvrig besvart henvendelsen fra Tekna, legger kommunikasjonrådiver Johansen til.

Les også: 

- Fiskehelsestudenter fortviler: - Hva kommer til å skje med oss?

- EU-vedtak ryster fiskehelsebiologer - frykter de kan miste hele reseptretten

- Vil ikke påvirke forbruket av antibiotika

- Tap av reseptrett =underkjenning av fiskehelsekompetanse

- Vil føre til en nedgang i prestisje og attraktivitet for fiskehelsestudiet 

- Vi er trygge på at fiskehelsen fortsatt blir godt ivaretatt