Fiskeldi vil ut i markedet å hente friske penger for en børsnotering og oppskalering av virksomheten, Illustrasjonsfoto: NTS

Nok en oppdretter vil på børs

Den islandske oppdretteren Fiskeldi har åpnet for en emisjon på 300 millioner kroner. Samtidig ønsker de å bli børsnotert på Merkur-lsiten på Oslo Børs.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en børsmelding fra NTS tirsdag forteller de at Fiskeldi Austfjarda hf., som er delvis eid av NTS ASA gjennom datterselskapet Midt-Norsk Havbruk AS, vil etablere et norsk holdingsselskap, Ice Fish Farm AS vil bli eier av 100 % av aksjene i Fiskeldi.

Ice Fish Farm planlegger så å gjennomføre en privat plassering bestående av en rettet emisjon av nye aksjer med et totalt bruttoproveny på ca. NOK 300 millioner og et salg av eksisterende aksjer fra minoritetsaksjonærer i selskapet på ca. NOK 89 millioner. 

Nettoprovenyet fra denne emisjonen vil primært bli benyttet til å investere i verdikjeden for å bidra til ytterligere produksjonsvekst innenfor eksisterende lisenser.

- Dette inkluderer utvidelse av smoltkapasitet, nytt utstyr og investeringer i biomasse. I tillegg vil deler av nettoprovenyet bli benyttet til å tilbakebetale to utestående konvertible lån til Midt-Norsk Havbruk på til sammen rundt NOK 59 millioner, heter det i meldingen.

Selskapets største aksjonær, Midt-Norsk Havbruk, har forhåndstegnet aksjer for opptil NOK 70 millioner i transaksjonen. I tillegg har to andre investorer, på gitte markedsmessige betingelser, forpliktet seg til å tegne og bli tildelt aksjer som følger: (i) DNB Kapitalforvaltning AS har forpliktet seg til å tegne aksjer for NOK 100 millioner og bli tildelt aksjer for minimum NOK 80 millioner ; (ii) Swedbank Robur Fonder AB har forpliktet seg til å tegne og bli tildelt aksjer for NOK 40 millioner.

Bookbuilding-perioden for transaksjonen vil starte i dag, 26. mai 2020 kl. 09:00 (norsk tid) og avsluttes 28. mai 2020 klokken 16:30 (norsk tid). Imidlertid gis det også beskjed om at man når som helst velge å avslutte eller forlenge bookbuilding-perioden etter eget skjønn og på kort varsel.

Noteres på Merkur Market

Ice Fish Farm har søkt om og vil, med forbehold om vellykket gjennomføring av transaksjonen og nødvendig tillatelser fra Oslo Børs, notere Selskapets aksjer på Merkur Market .

Første dag aksjene kan handles på Merkur Market er forventet å være på eller omkring mandag 8. juni 2020.

Kort om Ice Fish Farm:

Fiskeldi ble grunnlagt i 2012 av det som i dag er selskapsgruppens ledelse. Selskapet er lokalisert og opererer i østfjordene på Island og er i dag en av landets største lakseoppdrettere.

Ice Fish Farm operasjon er fullintegrert og kontrollerer alle leddene i verdikjeden, fra klekkeri til salg.

Gruppen slaktet 4.007 tonn HOG atlantisk laks i 2019, og oppnådde en EBIT/Kg HOG på NOK 16,9 (ved bruk av industristandard generasjonsregnskapsprinsipper).

Man forventer betydelig vekst i slaktevolumene i tiden fremover ettersom Ice Fish Farm per i dag har lisenser for produksjon av 20 800 tonn laks fordelt på to fjorder og fem lokasjoner (hvorav 12 000 tonn fertil og 8 800 tonn steril) i tillegg til søknader om ytterliggere 16 800 tonn (6 500 tonn fertil og 10 300 tonn steril) i to andre fjorder under behandling hos relevante myndigheter.

Det forventes ca. 6.150 tonn slaktevolum i 2020, ca. 6.800 tonn i 2021 og ca. 15.850 tonn i 2022 (estimater i HOG).