Illustrasjonsfoto av torsk i oppdrett. Foto: Arkiv.

Ny ordning for levendelagring av torsk

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet opplyser NFD at de har besluttet å opprette en midlertidig dispensasjonsordning for å levendelagre torsk i inntil 20 uker.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeridirektoratet åpner nå for å søke om dispensasjon fra utøvelsesforskriften, og vilkårene for å få en slik dispensasjon står beskrevet på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Formålet med dispensasjonsordningen og vilkårene er å sikre korrekt og automatisert ressursregistrering, god fiskevelferd og fiskehelse, og å gi økt kunnskap om fiskevelferd og fiskehelse ved levendelagring av villfanget torsk.

Det er et mål at ordningen skal bidrar til at det tas i bruk og utvikles ny teknologi og metodikk som kan løse viktige problemstillinger knyttet til levendelagring av villfanget fisk.

- Vi får nå på plass en ordning som gir mulighet for å lagre fisken lenger – samtidig som vi får mer kunnskap. Kunnskap som i sin tur kan brukes for å legge til rette for fremtidens levendelagring, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Kan lagre i 20 uker

Under sjømatdagene på Hell tidligere i år varslet fiskeriministeren at det vil legges til rette for levendelagring i en lengre periode enn dagens ordning legger opp til. Nå åpner Fiskeridirektoratet for søknader. De som kommer inn under ordninga, vil få mulighet til å lagre fisken i 20 uker, sammenliknet med dagens 12 uker.

- Dette vil gi nye muligheter for levendelagring, og det kan bidra til bedret råstofftilgang for industrien, sier fiskeriministeren.

- Samtidig er kunnskap en nøkkel til god og langsiktig næringsutvikling, og gjennom ordningen vi nå åpner for skal næringsaktørene være med å øke kunnskapen. Det dreier seg blant annet om korrekt og automatisert ressursregistrering, styrket fiskevelferd og økt kunnskap om smitteproblematikk, sier Nesvik.