Fra venstre: Erik Staurset Andresen, Svein-Helge Hanken, Sigrid Ratvik Østvik.

Wiersholm styrker satsingen på sjømatnæringen

Erik Staurset Andresen tiltrer som partner og Sigrid Ratvik Østvik er ansatt som senior associate i Wiersholm. Begge går inn i firmaets sjømatteam og tiltrer 1. juli 2024.

Publisert

- Sjømatnæringen er en av Norges viktigste og raskest voksende næringer, og vi har stor tro på at bransjen vil fortsette å vokse og utvikle seg i de kommende årene. Sjømatnæringen er et strategisk viktig satsningsområde for Wiersholm. Med rekrutteringen av Erik og Sigrid, som begge sitter på viktig spesialistkompetanse og har lang erfaring fra bransjen, får vi nå et komplett sjømatteam som kan bistå klienter med alle problemstillinger i næringen, sier Svein-Helge Hanken, partner i Wiersholm og leder av firmaets sjømatteam i en pressemelding.

En av de fremste ekspertene innen havbruksrett

Erik har lang erfaring fra alle aspekter av fiskeri- og havbruksretten, både som jurist i Fiskeridirektoratet og senere som advokat og rådgiver til næringen. Hans erfaring inkluderer blant annet kontrakts- og regulatoriske spørsmål for så vel landbasert akvakultur, fjordbasert akvakultur og eksponert havbruk til havs. Han bistår også selskaper innen fiskerisektoren. Erik regnes som en av de fremste ekspertene og rådgiverne i Norge innen sitt fagområde. Han er medlem av Advokatforeningens ekspertutvalg innen fiskeri- og havbruksrett og er av Finansavisens advokatundersøkelse, og flere internasjonale rangeringsbyrå for advokattjenester kåret til en av Norges beste advokater innen fiskeri og havbruk.

- Wiersholms satsing på sjømatnæringen er fremoverlent, med økt tilstedeværelse i en av sjømatnæringens viktigste byer. Med så mange dyktige og hyggelige kollegaer ser jeg virkelig frem til å komme i gang, sier Erik S. Andresen.

Erik kommer fra Volda i Møre og Romsdal, og vil være tilknyttet Wiersholm sitt Trondheimskontor, men jobber for sjømatklienter i hele Norge.

Et av havbruksrettens største talenter

Sigrid har vokst opp i fiskeri- og havbruksnæringen på Frøya og i Trondheim, og har nå lang fartstid både som advokatfullmektig og senior associate innen regulatoriske og kontraktsmessige forhold, og fra kvalitetsavdelingen til Salmar ASA. I 2021 fullførte hun sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor hun spesialiserte seg på havbruksrett og skrev masteroppgave om regulering av biosikkerhetssamarbeid i havbruksnæringen. Sigrid er kåret til et av Norges lovende talenter i Finansavisens advokatundersøkelse og i Legal500.

Sigrid vil være tilknyttet Wiersholms kontorer både i Oslo og Trondheim.

- Jeg ser veldig frem til å bli en del av sjømatsatsingen i Wiersholm og bidra til å videreutvikle denne sammen med engasjerte og positive kollegaer. Ikke minst har jeg stor tro på etableringen av kontoret i Trøndelag og nærheten det gir til aktiviteten som foregår langs kysten, sier Sigrid R. Østvik.