En av leppefiskene som skal i merdene for å spise lus. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit.
En av leppefiskene som skal i merdene for å spise lus. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit.

Fiskeridirektoratets nye forslag til regulering av leppefisket

Forslag til regulering av fisket etter leppefisk ble oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet fredag ettermiddag for endelig fastsetting av regelverket, skriver Fiskeridirektoratet.

Publisert

Fiskeridirektoratet foreslår å adgangsregulere deltakelsen i fisket etter leppefisk i 2017.

I en pressemelding kommer det frem at de anbefaler at reguleringen av fisket etter leppefisk i 2017 fastsettes som en kombinasjon av følgende tiltak;

  • En begrensning i hvor mye det enkelte fartøy kan fiske, ved å fastsette en fartøykvote på inntil 60.000 stk leppefisk i 2017
  • Adgangsregulering av fisket etter leppefisk i 2017, ved at følgende kriterier må være oppfylt;

  1. fartøyet har fisket og landet leppefisk i ett av årene 2014, 2015 eller 2016, og
  2. det er fisket og landet leppefisk for mer enn kr. 50.000 ett av de tre årene, eller
  3. fiskere som har anskaffet eller kontrahert et fartøy før 5. mai 2017 for å delta i fisket etter leppefisk i 2017, kan søke om å delta
  • En relativt lang fredningsperiode, slik at fisket åpner 17. juli kl. 08.00 sør for 62°N og 31. juli kl. 08.00 nord for 62°N. Åpningsdatoen kan endres basert på prøvefiske gjennomført av Havforskningsinstituttet.
  • Redskapsbegrensning:

  1. 100 teiner eller ruser til sammen på Sørlandet
  2. 350 teiner eller ruser til sammen på Vestlandet og Midt-Norge
  • Generelt minstemål på 11 cm, med unntak for grønngylt (12 cm) og berggylte (14 cm)

Det anbefales også at de innførte tiltakene knyttet til røkting, redskapsmengde, seleksjonsinnretninger og deltakelse i fisket videreføres i 2017. For å sikre høy overleving og god fiskevelferd på gjenutsatt leppefisk, anbefaler Fiskeridirektoratet påbud om at leppefisken slippes ut der den er fangstet, og om utsettingsmetode som sikrer at leppefisken blir gjenutsatt under havoverflaten for å sikre god overlevelse.

Regulering av adgang til å delta i fisket etter leppefisk er tatt inn i reguleringen av fisket etter leppefisk i 2017. Til høsten kan det vurderes om reguleringen av adgangen til å delta i 2018 skal inkluderes i deltakerforskriften.