Grieg Seafood Rogaland sin lokalitet Store Teistholmen. Til tross for stor Grieg Seafood-logo på flåten, mente politiet det var vanskelig å si hvem som eide lokaliteten på natten.

– Positivt at de har invitert til en gjennomgang

Selv om ingen av etatene tok ansvar for å melde fra til Grieg Seafood, mener oppdrettsselskapet det er positivt at Hovedredningssentralen nå har invitert til en gjennomgang av samarbeidet med Fiskeridirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Kyst.no har den siste tiden skrevet flere saker om en fritidsbåt som kjørte opp i en merd på Grieg Seafood Rogaland sin lokalitet Store Teistholmen, midt på natten.

Føreren av båten har blitt avhørt av politiet, og det er opprettet en straffesak, der det er mistanke om kjøring med promille over tillatt grense.

I en rekke henvendelser til politiet, Hovedredningssentralen og Fiskeridirektoratet, har Kyst.no forsøkt å få klarhet i hvorfor oppdrettsselskapet ikke ble varslet da den mistenkte mannen ble hentet ut fra merden, og båten lå igjen.

Liv Marit Årseth, samfunnskontakt hos Grieg Seafood Rogaland, sier til Kyst.no at selskapet jo gjør seg noen refleksjoner med tanke på politilovens paragraf 2 om politiets oppgaver, sett i lys av at politiet mener de ikke hadde noe ansvar i forbindelse med denne hendelsen.

I merden sto det 168 118 fisk med en gjennomsnittlig vekt på ca. 1,34 kg, og hendelsen kunne ha ført til en stor rømming.

Samfunnskontakt Liv Marit Årseth i Grieg Seafood Rogaland er positiv til at HRS nå inviterer til dialog.

Kunne fått store konsekvenser

Årseth sier de, på lik linje med Fiskeridirektoratet, har stort fokus på å hindre rømming og genetisk innblanding av oppdrettslaks i ville laksestammer.

– Kjernen i HRS sitt samfunnsoppdrag er, som de selv har uttalt, liv og helse for nødstedte. Samtidig tangerer nok flere av oppdragene deres forhold hvor også naturverdier kan bli skadelidende.

 – I vår melding til Fiskeridirektoratet kommenterte vi at vi vurderte det som en systemsvakhet at vi ikke var blitt varslet om påkjørselen, som kunne fått store konsekvenser om fisk hadde rømt.

Inviterer til dialog

Samfunnskontakten sier selskapet mener det er positivt at HRS, etter Kyst.no sine saker, har invitert til en gjennomgang av samarbeidet sitt med Fiskeridirektoratet.

– Dette er et eksempel på hvordan journalistisk søkelys kan bidra til viktige systemforbedringer, påpeker hun.

Grieg Seafood Rogaland håper nå at andre etater som erfaringsmessig kan komme i berøring med hendelser som direkte faller inn under Fiskeridirektoratets forvaltningsområdet, også blir invitert til en gjennomgang av samarbeidsområder.

– Vi tenker at dette i så måte også er et eksempel på hvordan mer samarbeid på tvers av etater og organiseringer bidrar til å skape en mer robust samfunnsstruktur.

Føreren av båten er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Politiet har varslet at de vil gjennomføre et nytt avhør av han, etter en sakkyndig rapport foreligger.