Jan Olav Langeland leverte hevingen av MTB fysisk til Fiskeridirektoratet mandag.

Leverte søknad om MTB-heving: - Banken kunne ikke lenger vedstå finansieringen

Jan Olav Langeland i Salmon Group sier usikkerheten ble for stor til at banken ville vedstå finansiering av kapasitetsøkningen til en av deres aksjonærer.

Publisert Sist oppdatert

Les hele hans innlegg, som er gjengitt under med tillatelse.

- Ikke alle aktiviteter er verdiskapende!

I dag leverte jeg fysisk inn «Søknad om heving av kapasitetsøkning 2022» til Fiskeridirektoratet for en av aksjonærene i Salmon Group.

Dette er en av de små oppdretterne som, i følge Vedum og Skjæran, ikke rammes av endringer i rammebetingelsene. Tilbakelevering av kapasitetsøkning er en direkte konsekvens av de politiskvalgte endringer i rammebetingelsene som nå treffer havbruksnæringen. Det rammer den enkelte produsent av fisk og deres ansatte, det rammer leverandører og underleverandører i verdikjeden – både selskaper og ansatte i selskapene, og det rammer verdensmarkedet som kjøper og spiser fisken vi produserer.

Jeg har faktisk forståelse for at politikerne sliter med å se ringvirkningene av politikken, men jeg forventer mer fra departementene som omsetter politikk til lovforslag, skatter og avgifter. De må i det minste synliggjøre konsekvensene og – ikke minst – gjøre utregningene som følger i kjølvannet av det de legger frem for våre folkevalgte. Etter mitt syn er det svært uansvarlig at man foreslår vesentlige endringer i rammebetingelsene, når hvem de rammer og konsekvenser av dette er basert på «anslag på usikkert grunnlag» som var ordene finansdepartementet selv svarte til VG onsdag i forrige uke.

Havbruk i Norge har vokst til å bli Norges nest største eksportnæring etter olje og gass. Vi omsetter for milliarder, men bruker også milliarder for å skape den omsetningen. De store tallene i næringen inneholder også stor risiko, både biologisk og økonomisk risiko. Volatiliteten i både valuta, råvaremarked og ikke minst sluttkundemarkedet er stor, og når man politisk legger inn faktorer som vil medføre et skattenivå på over 80 prosent, da faller finansmarkedets tillit til vår næring.

Selv om overskudd fra driften har blitt reinvestert til vekst og utvikling, må vi også ha med bank og finansmarkedet på laget for å utvikle oss videre. Og uten tillit fra dem vi henter kapital til vekst og utvikling fra, så vil denne næringen sakke akterut i forhold til de land vi konkurrerer med.

For banken til vår aksjonær ble dette nå så usikkert, at de ikke lenger kunne vedstå finansieringen av kapasitetsøkningen for vår aksjonær, og søknad om heving er derfor levert inn i dag. Dessverre er det flere enn vår aksjonær som har gjort eller vil gjøre det samme før fristen kl. 15:00 i morgen.

Til Kyst.no forklarer Langeland at fristen for heving av kjøp var 6. oktober, men fristen for å skrive ut den digitale meldingen og levere den fysisk til Fiskeridirektoratet eller sende den rekommandert er 11. oktober kl. 15:00.

- Aktøren det gjelder ønsker ikke å gå ut med navn, men vi snakker om kjøpt vekst til 4-5 millioner kroner, forteller Langeland.