Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) er vitne til at et stort antall selskaper i havbruksnæringen angrer MTB-kjøp og setter milliardinvesteringer på vent. Foto: Stortinget

Medaljens bakside for regjeringen:
Har hevet MTB-kjøp for over en milliard kroner

Se oversikten over hvilke aktører som har hevet MTB-kjøp, samt hvor mange investeringsmilliarder som er lagt på is, som følge av regjeringen sitt forslag om grunnrenteskatt.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringens høringsforslag om grunnrenteskatt har skapt pandemonium langs kysten.

Det renner inn meldinger fra det ene selskapet etter det andre. Talen er klokkeklar: Med regjeringens forslag om grunnrenteskatt, opplever selskapene nå en stor usikkerhet, og mange av disse mener de ikke kan stå inne for prisen de betalte ved kapasitetsjusteringen i trafikklyssystemet tidligere i år. De tør heller ikke gå løs på store investeringer i bygg og infrastruktur, og mange melder de har satt milliardbeløp på vent.

I forbindelse med høringsforslaget, ga regjeringen muligheten til selskapene å angre MTB-kjøpene sine. Fristen for heving av kjøp er 6. oktober 2022 klokken 23. 59.

Disse selskapene trykket på angreknappen og hevet sine MTB-kjøp:

 • SalMar hever kjøp på 1 223 MTB tonn til et samlet vederlag på 244,6 millioner.

 • Emilsen Fisk hever sitt vekstkjøp på en prosent til en verdi av 4,8 millioner kroner.
 • Nova Sea hever sitt vekstkjøp på 267 tonn, som de betalte 53,4 millioner kroner for.
 • Lerøy Seafood Group hever kjøp på 614 tonn MTB til en samlet verdi på 123 millioner kroner.
 • Mowi hever kjøpet av 914 tonn MTB til et samlet vederlag på 183 millioner kroner.
 • Nordlaks hever kjøp på 342 tonn, for 68,4 millioner kroner.

 • NRS hever kjøp på 370 tonn MTB til en samlet verdi av 62 millioner kroner.

 • Cermaq hever kjøp på 689 tonn MTB til en verdi av 134 millioner kroner

 • SinkabergHansen hever kjøp av 70 tonn MTB til en samlet verdi av 14 millioner kroner.

 • Edelfarm hever kjøp av 24 tonn, til en verdi av 4,8 millioner kroner.

 • Gratanglaks hever kjøp av 40 tonn til 8 millioner.

 • Ellingsen Seafood hever kjøp av 88 tonn til 17,6 millioner kroner kroner.

 • Kleiva Fiskefarm hever kjøp av 50 tonn til 10 millioner kroner.

 • Egil Kristoffersen & Sønner hever kjøp av 48 tonn til 9,6 millioner kroner.

 • Salaks har hevet kjøp av ca 60 tonn MTB til 12 millioner kroner.

 • Måsøval har hevet kjøp av ca 116 tonn MTB til 23,2 millioner kroner.

 • Arnøy Laks hever sitt kjøp av 40 tonn MTB til en pris av 8 millioner kroner.

 • Alsaker Fjordbruk hever sitt kjøp - Har ikke oppgitt antall tonn men en prosent av deres produksjon tilsvarer 177 tonn til en pris av 35,4 millioner kroner.

 • Akvafuture hever kjøp på 16 tonn til en pris på 3,2 millioner kroner.
 • Arctic Offshore Farming hever sitt kjøp på 61 tonn til en pris på 12,2 millioner kroner.
 • Knutshaugfisk hever sitt kjøp på 32 tonn til en pris på 6,4 millioner kroner.
 • Ballangen Sjøfarm hever sitt kjøp på 22 tonn til en pris på 4,4 millioner kroner.
 • Bjørøya hever kjøp på 24 tonn til en pris på 4,8 millioner kroner.
 • Eidsfjord Sjøfarm hever kjøp på 130 tonn til en pris på 26 millioner kroner.
 • Erviks Laks og Ørret hever kjøp på 34 tonn til en pris på 6,8 millioner kroner.
 • Hitramat Farming hever kjøp på 8 tonn til en pris på 1,6 millioner kroner.
 • Isqueen hever kjøp på 16 tonn til en pris på 3,2 millioner kroner.
 • Kobbvåglaks hever kjøp på 26 tonn til en pris på 5,2 millioner kroner.
 • Lofoten Sjøprodukter hever kjøp på 25 tonn til en pris på 5 millioner kroner.
 • Lovundlaks hever kjøp på 57 tonn til en pris på 11,4 millioner kroner.
 • Mortenlaks hever kjøp på 16 tonn til en pris på 3,2 millioner kroner.
 • Nor Seafood hever kjøp på 40 tonn til en pris på 8 millioner kroner.
 • Ocean Farming hever kjøp på 64 tonn til en pris på 12, 8 millioner kroner.
 • Organic Seafarm hever kjøp på 1 tonn til en pris på 200 000 kroner.
 • Pure Farming hever kjøp på 8 tonn til en pris på 1,6 millioner kroner.
 • Refsnes Laks hever kjøp på 32 tonn til en pris på 6,4 millioner kroner.
 • Selsøyvik Havbruk hever kjøp på 18 tonn til en pris på 3,6 millioner kroner.
 • Seløy Sjøfarm hever kjøp på 23 tonn til en pris på 4,6 millioner kroner.
 • Sjurelv Fiskeoppdrett hever kjøp på 20 tonn til en pris på 4 millioner kroner.
 • Tomma Laks hever kjøp på 16 tonn til en pris på 3,2 millioner kroner.
 • Vega Sjøfarm hever kjøp på 10 tonn til en pris på 2 millioner kroner.
 • Vegalaks hever kjøp på 8 tonn til en pris på 1,6 millioner kroner.
 • Wenberg Fiskeoppdrett hever kjøp på 20 tonn til en pris på 4 millioner kroner.
 • Øyfisk hever kjøp på 38 tonn til en pris på 7,6 millioner kroner.

Samlet har altså selskapene angret biomasse-kjøp for over en milliard kroner til staten.

Investeringer på is

Mange selskaper har også varslet at de setter investeringer på vent, som følge av forslaget fra regjeringen. Til nå har disse varslet stopp i investeringer:

 • Rostein stanser kontrahering av nybygg i Norge (ukjent sum, men en brønnbåt koster vanligvis mellom 0,5 til 1 mrd å bygge )
 • Nova Sea AS setter nytt slakteri på Lovund og nytt settefiskanlegg på hold, det dreier som om investeringer på over 3,3 milliarder.

 • Nordlaks - anslåtte investeringer på til sammen 7 milliarder kroner (for neste seks år)
 • Cermaq - anslår investeringer på 4 milliarder kroner i de kommende årene.
 • Lerøy Seafood Group på bearbeidingskapasitet i Troms - 420 millioner kroner
 • NRS utsetter settefiskinvestering 400 millioner kroner
 • Husøy Investeringsselskap hever to opsjoner på bygging av nye brønnbåter - 1 milliard kroner i verdi
 • Firda Seafood - 1 milliard kroner innen bearbeiding og foredling, settefisk og postsmolt samt i lukket teknologi
 • Pilar Kapital (Nord-Norgefond) - 400 millioner kroner
 • Måsøval - 1 milliard kroner
 • FSV Group - 500 millioner kroner i nye fartøy
 • Grieg Seafood Finnmark - Setter smoltprosjekt for 1,9 milliarder kroner på vent
 • AQS - Investeringer for nybygg på ca 160 millioner kroner, og ombygging av fartøy på ca 50 millioner.
 • Grieg Seafoods smoltanlegg Trosnavåg på Bokn er satt på vent - 250 millioner kroner.

 • Mowi legger ned fabrikken sin i Kvænangen

 • Måsøval utsetter planer om konseptet Aqua Semi

Samlet har det blitt stoppet/fryst/satt på vent investeringer på over 30 milliarder kroner.

Les alle saker her om tilbakelevert MTB og investeringer på is.

Tapt formuesskatt

Også statens potensielle formuesbeskatning av oppdrettsselskapene er redusert.

De børsnoterte lakseselskapene har etter at grunnrenteskatten ble kjent (per onsdag 5. oktober) fått redusert den samlede verdien med ca. 53 milliarder kroner.

Gitt at eiersits i disse selskapene er noenlunde lik som for Oslo Børs samlet, er ca. 60 % på norske hender, altså en verdi på ca. 32 milliarder kr. Hvor mye som er eid av småsparere og hvor mye som er eid av holdingselskap som igjen er eid av mer formuende enkeltpersoner vites ikke, og dermed ikke hvor mange som beskattes med 0,09 % og hvor mange som vil beskattes med 1,1 % - som er makssatsene for 2022. Bunnfradrag i formuesskatt er sett bort fra. Da har vi for enkelhets skyld satt skattesatsen til 1 %.

Dette gir et teoretisk beløp på 320 millioner kr staten får mindre i formuesskatt som følge av redusert verdi bare på de børsnoterte lakseselskapene.