Hvor skal havmerdene kunne ligge. Det har mange mening om. Illustrasjonsfoto: Nekst

Fiskeridirektoratet har fått mange innspill til områder for havbruk til havs

Hele 18 etater, organisasjoner og selskap har meldt inn innspill til Fiskeridirektoratets forslag til de mest aktuelle områdene for videre utredning og mulig tilretteleggelse for havbruk til havs.

Publisert Sist oppdatert

På bakgrunn av bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet er Fiskeridirektoratet i gang med et arbeid som skal føre til en anbefaling til departementet av områder for tilrettelegging for havbruk til havs.

I bestillingen er Fiskeridirektoratet bedt om å peke på tre områder, fortrinnsvis ett område sør, ett midt, og et nord i landet.

Etter en nøye gjennomgang og utfylling av kunnskapsgrunnlaget fra Havforskningsinstituttet, valgte direktoratet ut de tre mest aktuelle områdene for videre utredning og mulig tilretteleggelse for havbruk til havs.

Utvalget og rapporten sendte Fiskeridirektoratet til aktuelle myndigheter og organisasjoner i november 2021 og ba om innspill.

Områdene Fiskeridirektoratet foreslår er:

  • 2 Norskerenna Sør
  • 11 Frøyabanken Nord/10 Frøyabanken Sør og
  • 7 Tromsøyflaket

Fiskeridirektoratet har fått en rekke innspill til forslaget. Se disse i egen faktaboks.

Fiskeridirektoratet går nå gjennom innspillene og vil etter gjennomgangen sende en anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet om hvilke områder som først bør tilrettelegges for havbruk til havs.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som skal ta avgjørelsen av hvilke områder som til slutt skal tilrettelegges.

Det følger av bestillingen fra Nærings- og fiskeridepartementet at Fiskeridirektoratet skal utarbeide program for offentlig overordnet konsekvensvurdering for hvert av områdene som besluttes tilrettelagt.

Ettersom programmene må være tilpasset hvilke områder som skal utredes, kan ikke programmene ferdigstilles før departementets beslutning. Departementet vil også beslutte når og hvordan offentlig overordnet konsekvensvurdering av områdene gjennomføres.

Flere av innspillene til områderapporten og til tre konkrete områdene gjelder tema som må utredes nærmere i konsekvensvurderingen.

Fiskeridirektoratet vil vurdere alle disse innspillene ved utarbeidelse av program for offentlig styrt konsekvensvurdering, og programmene vil bli lagt ut for offentlig høring.