Utfisking i elv. Illustrasjonsbilde. Foto: Fiskeridirektoratet/Uni research.
Utfisking i elv. Illustrasjonsbilde. Foto: Fiskeridirektoratet/Uni research.

Overvåkingen av rømt laks dekker mange behov

Overvåkingsprogrammet for rømt laks skal dekke flere forskjellige behov – det legger grunnlaget for både evalueringen av rømmingstiltak og hvilke elver det skal drives utfisking i. Dette gjør dialogmøtet fredag 29. april til et naturlig og viktig møtepunkt for forskning, forvaltning og nærings- og interesseorganisasjoner, melder Fiskeridirektoratet.

Publisert

– Overvåkingen er nødvendig for å kunne evaluere de tiltakene myndighetene pålegger havbruksnæringen. Gjennom overvåkingsprogrammet har vi fått vesentlig bedre muligheter til å finne ut om både forebyggende og avbøtende rømmingstiltak har tilsiktet effekt, sier seniorrådgiver Olav Moberg ved Fiskeridirektoratets tilsynsseksjon i en pressemelding.

Overvåkingsprogrammet danner også grunnlaget for de utfiskingstiltak som gjennomføres av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) i elver med for høyt innslag av rømt oppdrettsfisk.

Programmet videreutvikles

Nylig ble resultatene fra overvåkingsprogrammet presentert for andre gang. Fra 2014 til 2015 er antall elver som er med i overvåkingsprogrammet økt fra 140 til 165, samtidig som antall elver med høyt innslag av rømt laks (> 10%) er redusert fra 30 til 17. Nytt av året er at det har blitt laget en håndbok som beskriver metodene som brukes.

Fra Fiskeridirektoratets side er det en ambisjon at overvåkingsprogrammet skal utvikles til å bli et stadig bedre verktøy i forvaltningen av både havbruksnæringen og miljøet.

– Tilgang på data fra flere vassdrag sammen med arbeidet med å utvikle og vurdere metodene, gjør nettopp dialogmøtet mellom forskningsmiljøene, forvaltning, næring og interessegruppene til en viktig arena for arbeidet med å gjøre overvåkingsprogrammet stadig bedre, mener Moberg.

– Overvåkingen av rømt laks er en dynamisk prosess.  For å sikre en god kvalitativ utvikling av overvåkingsprogrammet, blir de forskjellige overvåkingsmetodene stadig videreutviklet og evaluert, understreker han.

Resultater fra overvåkingsprogrammet

I 2014 ble 140 vassdrag overvåket.

  • 85 elver ble vurdert til å ha lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks (<10 prosent)
  • 30 elver ble vurdert til å ha høyt innslag (>10 prosent)
  • for de resterende 25 elvene kunne vi ikke si om innslaget var over eller under 10 prosent

I 2015 økte antall overvåkte vassdrag til 165.

  • 128 elver ble vurdert til å ha lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks (<10 prosent)
  • 17 ble vurdert til å ha høyt innslag (>10 prosent)
  • for de resterende 20 kunne vi ikke si om innslaget var over eller under 10 prosent

Fiskeridirektoratet har fredag 29 april invitert til møte om overvåkningsprogrammet for rømt laks.

Kyst.no vil dekke møtet og kommer med nyheter etterhvert.