Leppefisk fanget utenfor Havforskningenanlegg på Austevoll. Foto: Magnus Petersen.
Leppefisk fanget utenfor Havforskningenanlegg på Austevoll. Foto: Magnus Petersen.

Foreslår makskvote på 100 000 leppefisk

Fiskeridirektoratet forslår endringer for leppefisket for 2017, blant annet foreslås det å ta bort totalkvoten og innføre begrensninger på mengden det enkelte fartøy kan fiske. De foreslår også innføring av maksmål på leppefisken. - Om maksmål blir innført i fisket etter leppefisk vil det være et av de første kommersielle fiskeriene som tar dette i bruk, sier Kim Halvorsen, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Publisert

Fredag ble Fiskeridirektoratets regulering for leppefisk lagt ut på høring. Etter at det i 2016 ble fisket etter leppefisk regulert med totalkvote, fredningstid, minstemål og seleksjonsinnretninger, var det i tillegg knyttet regler til antall redskap, røkting og deltakelse.

Flere endringer for 2017

Etter evalueringsmøtet om fisket etter leppefisk for 2016, og foreslår Fiskeridirektoratet flere endringer for fisket i 2017.

- Fiskeridirektoratet har mottatt mange tilbakemeldinger på reguleringsopplegget med totalkvote, og evalueringsmøtet var rimelig klare på at totalkvote ikke var et hensiktsmessig virkemiddel, skriver Fiskeridirektoratet.

De skriver også at de ønsker å ta ned beskatningen på leppefisk og foreslår reguleringen i 2017 som en kombinasjon av følgende tiltak;

  • En begrensning i hvor mye det enkelte fartøy kan fiske, ved å fastsette maksimalkvote på inntil 100 000 leppefisk.
  • Begrensning i antall fartøy en eier kan delta i fisket etter leppefisk med, ved å se hen til hvordan en regulerer deltakelsen i åpen gruppe i deltakerregulerte fiskerier.
  • En relativt lang fredningsperiode, slik at fisket åpner 17. juli sør for 62°N og 31. juli nord for 62°N.

Maksmål

Det kommer også frem fra høringsforslaget at de ønsker maksimalmål for berggylte, grønngylt, bergnebb og rødnebb/blåstål. I tillegg foreslås det at de innførte tiltakene knyttet til røkting, redskapsmengde, minstemål, seleksjonsinnretninger og deltakelse i fisket i 2016, videreføres i 2017.

Kim Halvorsen forsker på leppefisk for Havforskningsinstituttet. Foto: Magnus Petersen
Kim Halvorsen forsker på leppefisk for Havforskningsinstituttet. Foto: Magnus Petersen

Forslaget om maksmål kommer blant annet etter funn fra Kim Halvorsens doktorgrad, der han oppfordrer til å ta i bruk dette. Om det blir innført er han veldig spent på å følge en eventuell effekt.

- Maksmålet som er foreslått vil kunne ta vare på de mest produktive individene og beskytte hanner og hunner mer likt enn ved å kun bruke minstemål, sier han til kyst.no.

- Om maksmål blir innført i fisket etter leppefisk vil det være et av de første kommersielle fiskeriene som tar dette i bruk. Det blir i så fall veldig spennende å følge opp effekten!

Forskeren forventer at en eventuell innføring av maksmål vil føre til en mer naturlig kjønns- og størrelsessammensetning, og øke yngelproduksjonen i områder med høyt fiskepress.

- Forhåpentligvis vil det gi et bedre rekruttering og gjøre gytebestandene blir mindre sårbare for overfiske. Det er likevel viktig at det ikke fiskes for hardt, for da vil få individer få mulighet til å vokse seg inn i maksmålet.

Halvorsen sier at arbeid med leppefisk skiller seg fra de fleste andre kommersielle fiskearter ved at de har store kjønnsforskjeller, kompleks reproduksjonsatferd og ved at det er store forskjeller i vekst og livslengde mellom arter og områder.

- Ved at vi stadig har fått bedre kunnskap kan vi nå foreslå løsninger som er bedre tilpasset de ulike artenes biologi. Det har vært helt avgjørende at vi har hatt en god dialog med både forvaltningen og fiskerne i denne prosessen.