Oppdrettskveiten til Nordic Halibut.
Oppdrettskveiten til Nordic Halibut.

Over 11 000 kveiter rømte fra lokalitet

Nordic Halibut har nå tømt kveitelokaliteten og selskapet kan fastslå at 11 102 fisk har rømt.

Publisert Sist oppdatert

Det skal totalt ha vært 14 000 fisk i noten da rømmingen skjedde, og fiksen skal ha hatt en snittvekt på seks kilo.

Det var Fiskeridirektoratet som først meldte om rømmingen fredag på lokaliteten Ørjavik i Hustadvika i Møre og Romsdal.

- Selv om dette er en svært alvorlig operasjonell hendelse har den begrenset innvirkning på selskapets økonomiske stilling, guidingen for 2022 eller innflytelse på selskapets langsiktige vekstplaner for å produsere 4.500 tonn innen 2026 og 9.000 tonn innen 2030, sier administrerende direktør Edvard Henden i Nordic Halibut i en oppdatering.

Sjeldent med kveiterømming

En av Nordic Halibut sine lokaliteter for kveite. Foto: Nordic Halibut
En av Nordic Halibut sine lokaliteter for kveite. Foto: Nordic Halibut

Den rømte fisken vil føre til et tap på 3-4 millioner kroner, men selskapet understreker at fisken er dekket av forsikring.

- Rømming av oppdrettskveite er sjelden. I tillegg er fisken av natur lokal og har en tendens til å holde seg i området. Dette muliggjør effektiv gjenfangst og minimerer risiko for negativ miljøpåvirkning, påpeker Henden.

Samarbeidet mellom Fiskeridirektoratet og selskapet skal ha vært godt gjennom hele prosessen med å håndtere hendelsen.

Nordic Halibut opplyser også at Fiskeridirektoratet ikke har konkludert med noen form for brudd eller mangel på risikovurderinger i prosedyrene til selskapet.

- Uansett blir alle interne prosedyrer og risikovurderinger gjennomgått for å forebygge denne typen hendelser i fremtiden. Gjennomføring av tiltak iht med pålegg fra Fiskeridirektoratet er allerede igangsatt og vil bli implementert etter behov.