Fiskeridirektoratet forteller at det er endringer i årets regulering av fisket etter leppefisk. Blant annet blir det innført krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS). Illustrasjonsfoto:  Thor Nielsen/SINTEF.
Fiskeridirektoratet forteller at det er endringer i årets regulering av fisket etter leppefisk. Blant annet blir det innført krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS). Illustrasjonsfoto: Thor Nielsen/SINTEF.

Fisket etter leppefisk 2020

Fiskeridirektoratet har nå fastsatt reguleringen av fisket etter leppefisk i 2020.

Publisert

Dette forteller direktoratet i en melding.

– Endringer i årets regulering er blant annet at det innføres krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS), et nytt krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 mm i diameter og at bruk av ruser fases ut, skriver de.

De legger til at fisket etter leppefisk er et betydelig fiskeri og i 2019 ble det fisket omtrent 19 millioner fisk med en førstehåndsverdi på nesten 330 millioner kroner. Totalkvoten, fartøykvoten i lukket gruppe og maksimalkvoten for åpen gruppe blir videreført på samme nivå i 2020.

Fiske etter stamfisk til oppdrett

Direktoratet melder også at de har lagt til rette for fangst av berggylte som stamfisk ved å innføre en bestemmelse hvor det etter søknad kan gis tillatelse til å fiske berggylte som stamfisk i fredningstiden eller med særskilte redskap.

Posisjonsrapportering

Videre innføres det fra 2020 et krav om at deltakende fartøy skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B) eller VMS.

- Dette kravet gjelder for alle fiskere som driver ervervsmessig fiske i lukket gruppe, åpen gruppe og fritidsfiskere. Kravet om posisjonsrapportering innføres som en konsekvens av behovet for å kunne gjennomføre kontrollvirksomhet på en effektiv måte, forteller de.

Inngangsperre og ruser

Fra og med 2021 innføres det et krav om av inngangen (kalven) i teiner satt ut til fangst av leppefisk skal være 60 mm i diameter eller mindre.

Det blir forbudt å bruke ruser til fangst av leppefisk for fritidsfiskere fra og med i 2020. For yrkesfiskere som driver fiske med merkeregistrerte fartøy blir det forbudt å bruke ruser til fangst av leppefisk fra og med 2021.

 Hele meldingen kan leses på Fiskeridirektoratet sine nettsider.