Laksehospitalet Helixir er en behandlingslekter for laks og ørret. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett
Laksehospitalet Helixir er en behandlingslekter for laks og ørret. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett

– Vi er skuffet og uenig i Fiskeridirektoratets vurdering

Måsøval Fiskeoppdrett fikk i forrige uke avslag på sin søknad om tre utviklingskonsesjoner til laksehospitalet Helixir. - Vi er skuffet og uenig i Fiskeridirektoratets vurdering. Måsøval Fiskeoppdrett vil anke vedtaket innen fristen, sier Asle Rønning, administrerende direktør i selskapet.

Publisert

Søknaden om utviklingskonsesjoner for laksehospitalet Helixir ble sendt 24.11.2015  fra Måsøval Fiskeoppdrett til Fiskeridirektoratet. Fredag 15 april fikk de avslag på søknaden.

Avslaget begrunnes blant annet med at Helixir er ferdig utviklet og/eller ikke er å anse som utvikling av teknologi som oppfyller vilkårene for tildeling av utviklingskonsesjoner.

- Vi er skuffet og uenig i Fiskeridirektoratets vurdering. Måsøval Fiskeoppdrett vil anke vedtaket innen fristen 6.05.2016, opplyser Asle Rønning, adm. direktør i Måsøval Fiskeoppdrett i en pressemelding

Adm. dir i Måsøval Fiskeoppdrett Asle Rønning er skuffet over avslaget. Foto: Privat.
Adm. dir i Måsøval Fiskeoppdrett Asle Rønning er skuffet over avslaget. Foto: Privat.

«Det kan tildeles utviklingstillatelse også til prosjekter som allerede er påbegynt.» heter det i «Retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret».

Les også: Måsøval fiskeoppdrett fikk avslag på søknad

Ikke ferdig utviklet

Han opplyser at Helixir ikke er ferdig utviklet. Prosjektet involverer de neste årene partnere med teknologiutvikling, forsknings og kompetansemiljøer, veterinære miljøer og medisinleverandører. Sammen med våre partnere skal metoden og teknologien nå testes, dokumenteres og videreutvikles slik at den blir et kommersielt miljøvennlig alternativ for havbruksnæringa til behandling av laks generelt og mot lakselus spesielt.

Prosjektet har en totalramme på omkring 100 millioner norske kroner, der 35 millioner kroner nå er brukt. Formålet med utviklingskonsesjoner til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret er å stimulere til økt bærekraft, ønsket omstilling og innovasjon og økt samlet verdiskaping i næringen.

Les også: Måsøval ønsker armslag til å utvikle teknologi

Helxir plattformen. Foto: Stranda prolog. 
Helxir plattformen. Foto: Stranda prolog. 

- Lakselus er en vesentlig begrensning for produksjon, vekst og lønnsomhet i havbruksnæringa. Lakselus er årsak til redusert dyrevelferd og belastning på det ytre miljø. Bekjempelse av lakselus er med andre ord dessverre en stor del av det å produsere laks i Norge i dag, skriver selskapet.