Fiskeridirektoratet har anbefalt tre området for havbruk til havs. Foto: Sintef.

Anbefaler disse områdene for havbruk til havs

Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet en rapport med anbefaling av tre områder for havbruk til havs.

Fiskeridirektoratet anbefaler at følgende tre områder gjøres til gjenstand for offentlig overordnet konsekvensvurdering med formål om tilrettelegging for havbruk til havs:

  • Område 2 Norskerenna sør
  • Område 11 Frøyabanken Nord
  • Område 5 Trænabanken

- Område 2 Norskerenna Sør og område 5 Trænabanken har i denne anbefalingen fått en litt annen avgrensning enn i Områderapporten fra 2019, skriver Fiskeridirektoratet.

Rapport: Anbefaling av tre områder for havbruk til havs

Les mer om prosessen frem mot anbefalingen av områder på temasiden:

Anbefaling av områder for havbruk til havs