Rømt laks i Lødingen

Fiskeridirektoratet opplyser at de ønsker tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Troms.

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt flere tips om fangster og observasjoner av rømt oppdrettslaks i Kanstadfjorden i Lødingen kommune i Nordland. 

- Fisken er om lag 5-6 kg i størrelse, opplyser de.

Fiskeridirektoratet er i dialog med virksomheter som har oppdrettsfisk i aktuell størrelse i området.

Tips kan sendes Fiskeridirektoratet her.