Ved hjelp av et interaktivt dashboard får man visualisert nøkkeldata for norsk akvakulturnæring. Foto: Safetec
Ved hjelp av et interaktivt dashboard får man visualisert nøkkeldata for norsk akvakulturnæring. Foto: Safetec

Vil gjøre data mer tilgjengelig for havbruksnæringen

Safetec har publisert et interaktivt dashboard som visualiserer nøkkeldata for norsk akvakulturnæring.

Publisert

Safetec har tidligere visualisert data både for ulykker på sjøen og trafikksikkerhet, og har nå valgt å lage et dashboard med nøkkeldata om næringen.

I følge selskapet skal dashboardet oppdateres jevnlig og vil dermed gi en oppdatert oversikt over norsk akvakulturnæring «her og nå». Dashboardet er ment å gjøre data lettere tilgjengelig, mer oversiktlig og mer brukervennlig, både for privatpersoner og andre interessenter som er nysgjerrige på utviklingen i norsk akvakulturnæring.    

Gøy og oversiktlig

Henriette Mortensen i Safetec sier til Kyst.no at datavisualisering er noe Safetec har utforsket og jobbet med over flere år.

- Volumet av åpne datasett øker jevnt og trutt og er tilnærmet ubegrenset i dag. Vår motivasjon er å gjøre denne dataen lettere tilgjengelig og presentert på en kortfattet og oversiktlig måte, forteller hun.

Henriette Mortensen, sikkerhetsingeniør i Safetec, og Reidun Værnes, som er prosjektleder i Safetec Insight ønsker å visualisere og vise frem data fra havbruksnæringen på en enkel og oversiktlig måte. Foto: Privat
Henriette Mortensen, sikkerhetsingeniør i Safetec, og Reidun Værnes, som er prosjektleder i Safetec Insight ønsker å visualisere og vise frem data fra havbruksnæringen på en enkel og oversiktlig måte. Foto: Privat

Mortensen sier hun håper at deres datavisualiseringer/dashboards kan bidra til å spre kunnskap om ulike tema innenfor forskjellige næringer.

- Dessuten synes jeg arbeidet med å visualisere data – dvs. å gå fra enorme, uoversiktlige Excel-ark til ryddige og informative visualiseringer – er utrolig gøy, poengterer hun.

Tilgang til relevant data

Gjengen i Safetec er over gjennomsnittet interessert i sikkerhet og risikostyring, og det har derfor først og fremst vært disse temaene som har vært utgangspunkt for deres dashboards. De siste par årene har selskapet blant annet laget datavisualiseringer basert på DSBs kommuneundersøkelse om samfunnsikkerhetsarbeid, ulykkesdata fra Sjøfartsdirektoratet og trafikksikkerhetsdata fra Statens Vegvesen.

- Denne gangen ønsket vi å utforske mulighetene som lå i akvakulturverdenen – en verden en stadig større andel av Safetecs kunder er en del av – og så dermed til åpne datasett hos Fiskeridirektoratet, slår Mortensen fast.

- Hva er fordelene med å benytte seg av dashboardet?

- Vi mener fordelene med et slik dashboard er enkel tilgang til relevante data. F.eks. dersom du kommer fra Frøya kommune kan du justere dashboardet til å vise kun informasjon for din kommune, og du kan sammenligne deg med andre. Du kan også se utvikling over tid innen ulike områder for din kommune. Mye av fordelen ligger i at det er interaktivt, og det er derfor raskere og enklere å hente ut de data nettopp du er interessert i.

Safetec har nå tipset Fiskeridirektoratet om det arbeidet de har gjort med å visualisere noen av direktoratets datasett.

- Vårt inntrykk er at direktoratet har en målsetting om å gjøre offentlig data mer tilgjengelig og brukervennlig og at de stiller seg positive til slike initiativ, sier hun avslutningsvis.

Om dashboardet:

På dashboardet kan man enkelt få oversikt over blant annet:

  • Antall oppdrettslokaliteter per kommune (hvilke kommuner ligger på topp?)
  • Antall tillatelser per oppdrettsselskap (hvilke selskaper er egentlig størst i Norge?)
  • Fordeling mellom land og sjø (hvor stor andel av tillatelsene er gitt til anlegg på land?)
  • Tap i produksjonen (hvilket fylke er preget av høyest dødelighet i merdene og hvordan har egentlig utviklingen vært de siste par årene?)
  • Biomassestatistikk (hvor mange fisk sto det egentlig i merdene ved utgangen av januar?)
  • Dashboardet gir også en generell informasjon til de som vil vite litt mer om akvakultur i sin helhet.  

Trykk her for å teste ut Dashboardet som de har utviklet.