Rune Eriksen, styringsgruppeleder i Torskenettverket.

Torskeoppdrettere støtter tilsyn av næringen

Mai 2023 ble det bestemt at Fiskeridirektoratet kjører i gang et pilottilsyn av torskeoppdretterne. Dette på bakgrunn av at flere har gitt uttrykk for bekymring for torskeoppdrett under årsmøtet til Norges Råfisklaget.

Publisert

Rune Eriksen, styringsgruppeleder i Torskenettverket støtter forslaget og mener det er fint at næringen blir sett nærmere på der det er behov.

Målet med pilottilsynet er å undersøke om tillatelsene som er gitt drives i samsvar med akvakulturregelverket og vilkår som er satt.

- Reguleringen av næringen fungerer svært godt på mange områder, men oppdrettsnæringen utvikles hele tiden i samsvar med tilnærming av ny kunnskap, noe som gir et potensial for forbedring. Det at dette blir sett enda nærmere på er positivt for alle parter, sier Rune Eriksen i en melding.

Samarbeid mellom villfisk og oppdrett

Fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran har hele tiden vært tydelig på at oppdrett er en del av den fremtidige løsningen, noe Torskenettverket sier de er svært glade for.

- Vi jobber hver dag for å forbedre næringen og ønsker synlighet og åpenhet rundt den jobben vi gjør.

For Torskenettverket er det ikke et alternativ å gi opp, men heller å finne løsninger som vil gi positive resultater for alle parter. Mulighetene er mange, ting tar kanskje litt tid, men i fremtiden vil det være mange nye og spennende arbeidsplasser i distriktene, mener de.

- Det at Fiskarlaget er klare på at de i utgangspunktet er positive til andre næringsaktører til havs, er gledelig for oss. Vi ønsker å oppnå et samarbeid mellom villfisk og oppdrettsfisk som kommer alle til gode, og vi mener at sammen kan vi bidra til å løfte torsken enda mer som det fantastiske produktet den er.