Formålet med konseptet Øymerd er å realisere flytende oppdrettsanlegg på eksponerte kystnære lokaliteter. Øymerd til høyre sammenlignet med konvensjonell merd til venstre. Foto: Astafjord Ocean Salmon
Formålet med konseptet Øymerd er å realisere flytende oppdrettsanlegg på eksponerte kystnære lokaliteter. Øymerd til høyre sammenlignet med konvensjonell merd til venstre. Foto: Astafjord Ocean Salmon

Gir tommel opp for «Øymerd»

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til Astafjord Ocean Salmon AS på til sammen 3120 tonn MTB til konseptet «Øymerd».

Publisert Sist oppdatert

Det melder Fiskeridirektoratet fredag.

Selskapet opplyser at formålet med konseptet Øymerd er å realisere flytende oppdrettsanlegg på eksponerte kystnære lokaliteter. Anlegget dimensjoneres for signifikant bølgehøyde (Hs) på 6 meter, og de vil i prosjektperioden ta i bruk anlegget på en lokalitet med slike miljøforhold. 

Anlegget skal bli bygget i betong, og skal være motstandsdyktig mot is. Det skal ifølge selskapet minimere risiko for rømming, lakselus og farlige alger. «Øymerd» er oppgitt til å koste rundt 700 millioner kroner. Kapasiteten skal være 1,2 millioner fisk, og 400 000 fisk i hver merd.

Les også: - Bekrefter det betydelige arbeidet som er lagt ned i utviklingsprosjektet

Først nei, så ja

14. november 2017 søkte Astafjord Ocean Salmon AS om åtte utviklingstillatelser til utvikling av konseptet Øymerd. 9. november 2018 fattet Fiskeridirektoratet vedtak om avslag på søknaden fordi Fiskeridirektoratet kom til at det omsøkte konseptet ikke oppfylte vilkåret om «betydelig innovasjon».

5. desember 2018 klaget Astafjord Ocean Salmon AS på Fiskeridirektoratets avslag. Fiskeridirektoratet tok ikke klagen til følge, og sendte saken til Nærings- og fiskeridepartementet 5. september 2019 for klagebehandling og endelig avgjørelse.

1. desember 2020 fattet Nærings- og fiskeridepartementet vedtak der departementet opphevet Fiskeridirektoratets avslag 9. november 2018.

Fiskeridirektoratet har nå gitt tilsagn om fire utviklingstillatelser til konseptet Øymerd. Tillatelsene gis med en varighet på åtte år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument utstedt.

Skal bygges i Norge

Astafjord Ocean Salmon har de siste årene samarbeidet tett med leverandørene Bemlotek og Kværner. Selskapet har tidligere sagt til Kyst.no at når de får endelig godkjent tillatelsene av Fiskeridirektoratet skal Kværner bygge konstruksjonen på et egnet sted i Norge før den slepes nordover til Harstad for utrustning og testing ved kai. Til slutt skal den installeres på lokalitet i Troms.

Se video laget av selskapet der de forteller om utviklingskonseptet: