Illustrasjon av løsningen til Ballangen Sjøfarm.
Illustrasjon av løsningen til Ballangen Sjøfarm.

Tre nye avslag innen utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har gitt avslag på omsøkte utviklingstillatelser fra de tre aktørene Ballangen Sjøfarm, Aquafarm Utvikling, og SFD Innovation.

Publisert Sist oppdatert

Ballangen Sjøfarm søkte om å utvikle sitt konsept for avlusning av fisk i en oppdrettsmerd ved bruk av ferskvann. Konseptet går ut på å tilsette ferskvann i en sylinderformet behandlingsenhet som skal plasseres oppi merden med fisk.

Søknaden fra Aquafarm tar sikte på å videreutvikle Aquafarms lukkede merdteknologi «Neptun». Aquafarm ønsker å ta erfaringene fra Neptun, med prosjektering og drift av en enkelt enhet, videre til fullskala drift og produksjon av matfisk i semi-lukket anlegg.

Les også: Marine Harvest setter ut ny fisk i Neptun 3

Begge overnevnte fikk avslag fra Fiskeridirektoratet på grunnlag av at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», jamfør laksetildelingsforskriften §§ 22 annet ledd og 23b, første og andre ledd. 

Nei til strøm mot lus

Den tredje som fikk avslag var SFD Innovation. De søkte om å utvikle en forebyggende teknologi som skal hindre lakselus i å feste seg på laks i oppdrettsmerder. Teknologien som kalles Seafarm Pulse Guard, er i prinsippet et strømnett som inaktiverer lakselusen og hindrer den i å feste seg på laksen.

SFD Innovation fikk også samme begrunnelse for deres søknad fra direktoratet for konseptet Seafarm Pulse Guard. Deres andre delprosjekt om lusebehandling som parasittbehandling avslås fordi det ikke dreier seg om å utvikle «teknologi» som er omfattet av formålet med ordningen med utviklingstillatelser, jf. laksetildelingsforskriften § 23b.