Illustrasjonsfoto av stålanlegg: Linn Therese Skår Hosteland.
Illustrasjonsfoto av stålanlegg: Linn Therese Skår Hosteland.

Se hvem som vil vokse i trafikklyssystemets første runde

Fiskeridirektoratet melder det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomassen til en verdi av 947 millioner, gjennom trafikklyssystemets første runde.

Publisert

Denne uken gikk fristen ut for å søke om 2 prosent vekst i grønne produksjonsområder.

De endelige tallene fra Fiskeridirektoratet viser at cirka halvparten av oppdretterne, 47 oppdrettsselskaper har søkt om 7 897 tonn økning i biomasse, basert på 449 tillatelser, til en verdi av 947 640 000 norske kroner.

Av den totale summen på nesten 950 millioner, vil 80 prosent tilfalle Havbruksfondet. Fondet fordeles kommuner (87,5 prosent) og fylkeskommuner (12,5 prosent) basert på mengde fisk i oppdrettsanleggene. Utbetalinger fra fondet skjer i oktober, hvert kalenderår.

Produksjonsområdene. Kart: Fiskeridirektoratet.
Produksjonsområdene. Kart: Fiskeridirektoratet.

I listen over oppdretterne som søker vekst, kommer det frem at Marine Harvest er de som søker mest vekst.

Les også: Marine Harvest vil kjøpe vekst for 168 millioner

Salmar, Grieg, NRS, Lerøy og Nova Sea er andre selskap som har søkt om å vokse på flere av sine tillatelser.

Fristen for å søke om inntil 6 prosent vekst uavhengig av farge på produksjonsområde, basert på strenge krav om blant annet lusenivå, gikk også ut onsdag. Fiskeridirektoratet er i ferd med å kvalitetssikre leveransen av disse søknadene.

Flere muligheter

Fiskeridirektoratet viser til at det vil også bli gitt mulighet for oppdrettsselskapene å kjøpe vekst før sommeren, basert på auksjon.