Så mye ble det slaktet i fjor

Fiskeridirektoratet melder at det ble slaktet 1 281 872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I tillegg ble det slaktet 67 886 tonn regnbueørret til en verdi av 3 milliarder.

Publisert

Slaktefakta

Statistikken viser at det ble slaktet 269,5 millioner laks og 18 millioner regnbueørret i 2018. Videre viser tallene at laks i gjennomsnitt veide 4,7 kg på slaktetidspunktet, mens regnbueørret i gjennomsnitt veide 3,7 kg.

Tallene viser også at det i Trøndelag ble slaktet mest laks i 2018, i alt 320 846 tonn, mens det var i Hordaland det ble slaktet mest regnbueørret, i alt 34 839 tonn.

Om aktørene

Det var 142 selskap som rapporterte inn at de slaktet laks i 2018, mens 25 selskap oppga å ha slaktet regnbueørret i 2018. De fleste selskap som produserer regnbueørret produserer også laks. Det var 9 aktører som kun produserte regnbueørret. Disse aktørene var fortrinnsvis lokalisert i Hedmark og Oppland.

De ti største selskapene står for 67,5 prosent av all laks og regnbueørret som ble slaktet i 2018. Tilsvarende tall i 2000 var 32,8 prosent.

Se her for mer informasjon: «Statistikk for akvakultur 2018, foreløpige tall».

Tallene er også gjort tilgjengelig som tidsserier i Fiskeridirektoratets statistikkbank og som Excel-filer.

Endelige tall blir publisert i oktober ifølge Fiskeridirektoratet.