Illustrasjonsfoto av et oppdrettsanlegg på Vestlandet. Foto: Kyst.no.
Illustrasjonsfoto av et oppdrettsanlegg på Vestlandet. Foto: Kyst.no.

Tilsynskampanje: risikostyring ved avlusingsoperasjoner

- Nå setter vi i gang en tilsynskampanje hvor temaet er risikostyring ved avlusingsoperasjoner. Tilsynskampanjen starter opp i andre kvartal 2021, og vil vare ut første kvartal i 2022, sier seniorrådgiver Kjellaug Litland ved tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratet skal undersøke om næringen har etablerte risikostyringssystemer som fungerer under avlusingsoperasjoner, sier Litland i en pressemelding. 

Bakgrunnen for dette temaet er at en stor andel av rømmingshendelsene skjer når det pågår arbeidsoperasjoner, og det er særlig avlusingsoperasjoner som peker seg ut, se figur 1. Det kan derfor være mye å hente med tanke på å redusere rømmingshendelser ved å sikre et velfungerende og oppdatert risikostyringssystem for denne arbeidsoperasjonen.

Figur 1. Rømming ved arbeidsoperasjoner tilknyttet sjøanlegg 2014-2020. Klikk for større bilde.
Figur 1. Rømming ved arbeidsoperasjoner tilknyttet sjøanlegg 2014-2020. Klikk for større bilde.

Tilsynene skal også inkludere kartlegging av status for hvordan virksomhetene i næringen forstår og arbeider med risiko. Tilsynskampanjen vil dermed ha to fokus:

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en oversikt over hvilke krav til risikostyring vi vil kontrollere i dette tilsynet.

Oversikt krav - risikostyring av fare for rømming ved avlusningsoperasjoner

Figur 2. Tilsynskampanjens to fokus. Klikk for større bilde.
Figur 2. Tilsynskampanjens to fokus. Klikk for større bilde.