Illustrasjonen viser 15 meters skjørt og strømsetter som henter vann fra 15 meters dyp. Illustrasjon: NWP/ Framo/Nagelld

Framo og NWP går sammen om lusekamp

Framo og Norwegian Weather Protection (NWP) kombinerer pumpeteknologi og luseskjørt for å stenge ute lus og sikre oppdrettsfisk optimale forhold.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en pressemelding skriver de at systemet kan monteres på allerede eksisterende anlegg, og til høsten kan det bli uttesting.

- Vi vil hente frisk vann fra dypet godt under lusebeltet. Slik kan vi skape god sirkulasjon når luseskjørt blir installert på lokasjoner med lite strøm. Pumpene blåser inn vann og gir en utskiftning i merden, sier direktør Oddbjørn Jacobsen i Framo Innovation.

Vann kan hentes opp helt fra 100 meters dyp. Illustrasjon: NWP/ Framo/Nagelld

Hente friskt vann fra 100 meter dybde

Den nye innovasjonsavdelingen til Framo AS skal bruke kjernekompetansen på pumpeteknologi til å hjelpe oppdrettsselskap. For å hindre luseveksten kan vann hentes opp fra opp fra variable vanndyp opptil 100 meter. 

- Luseskjørt forhindrer lus, men spesielt på stille, varme dager begrenser det også nytt vann inn i oppdrettsanlegget. Det vil kombinasjonen med Framo-pumper løse. Med dykkede pumper kan vi gå så langt ned for å sikre sirkulasjon og riktig oksygeninnhold i vannet, påpeker Jacobsen.

En pakke fra konsortiet vil bestå av en ny type luseskjørt, en dykket strømsetter/pumpe, leveringsrør i duk, en flytende strømvender og sammenstillingsrør mellom luseskjørt og strømvender.

Uttesting på eksisterende anlegg

Framo og NWP jobber mot konkrete oppdrettere, og sikter mot en uttesting av systemet på et Bremnes Seashore-anlegg allerede til høsten.

- Bremnes Seashore er en innovativ havbruksaktør som ønsker å engasjere seg i prosjekter som utvikler næring. Vi ser positivt på det å bidra til utvikling av ny teknologi som forebygger påslag av lus, sier Einar Eide, administrerende direktør i Bremnes Seashore.

Norwegian Weather Protection har levert luseskjørt i mange år og har opplevd vekst de siste årene.

- Med luseutfordringene til bransjen, ser vi at dukbaserte produkter kan også utvikles videre til semi-lukkede og lukkede anlegg. Her passer Framos teknologi perfekt inn, sier Arne Dalland, daglig leder i NWP.

Norskprodusert utstyr

De to leverandørene har satset på utelukkende norsk produksjon. Gjennom 80 år har Framo bygget seg opp som verdensledende pumpeleverandør med fabrikker på Fusa, Flatøy og Holsnøy i Hordaland, mens NWP har hatt produksjon på to lokasjoner i Lindås.

- Begge har hatt sterkt fokus på norsk produksjon for å være tett på kunde for å komme opp med nye løsninger. Både Framo og NWP er opptatt av høy kvalitet. Vi er kjent for å levere kvalitetsprodukter i verdensklasse, men også for å være best på drift og driftssikkerhet, sier Dalland.

Nå har NWP tatt sats. I februar står en ny produksjonslinje i nye lokaler klar i Meland kommune i Nordhordland.

- Det gir oss større mulighet til å produsere store, tunge duk-konstruksjoner. Det blir en unik mulighet til å utvikle nye produkter som gir oppdrettsbransjen store fordeler med bedre fiskehelse og dermed økt tilvekst og kvalitet på fisken. Dette gir bedre bedriftsøkonomi for oppdretter når de får bedre kontroll på luseproblemene som de har i dag, avslutter Dalland.

Om Framo

Framo AS er en pumpeprodusent med hovedkontor på Askøy utenfor Bergen og tre fabrikker i Hordaland. Selskapet ble etablert i 1938 og er nå en verdensdekkende organisasjon med avdelinger på tre kontinenter. I dag har selskapet 1100 ansatte og er en ledende produsent av pumpesystemer for kjemikalietankermarkedet, olje & gassindustrien og pumper for bruk ved oljevern. Framo AS er en del av Alfa Laval-konsernet.

Om Norwegian Weather Protection AS (NWP)

NWP produserer i hetter, tildekning og luseskjørt i teknisk duk for offshore og havbruksnæring. Etablert i 2000 og har i dag 53 ansatte. Har produksjon på to lokasjoner i Lindås kommune. I slutten av 2018 vil ny fabrikk være klar på Mjåtveit næringspark i Meland kommune og erstatte dagens lokasjoner.